Výchovný koncert

Výchovný koncert žáků gymnázia

60 let Slezanu

V pátek 15. 9. 2015 se žáci 1. A v rámci výuky hudební výchovy zúčastnili výchovného koncertu, který všem návštěvníkům připomněl 60. výročí folklórního souboru Slezan.

Historie, to nejsou jen letopočty a suché memorování, ale také znalost kulturního dědictví našeho regionu. Pomocí písní a tanců místního folklórního souboru se mladí diváci seznámili s životem našich předků na Těšínském Slezsku, s jejich osobními radostmi i strastmi, s tím, jak si krátili chvíle volna, a tak zapomínali na místní těžké sociální podmínky i ztráty blízkých v době válek.

Pěvecké, instrumentální i taneční výkony členů souboru Slezan byly obdivuhodné a žáci těšínských škol je po zásluze odměnili bouřlivým potleskem.

Mgr. Iva Dluhošová

Fotogalerie

Výchovný koncert Výchovný koncert Výchovný koncert

Zpět na aktuality