Výborný úspěch v debatní soutěži v němčině

Postup do celostátního kola debatní soutěže v němčině

Student Marel Walica (7.SpA) dosáhl vynikajícího úspěchu v debatní soutěži v němčině, když postoupil z regionálního kola, které se konalo ve středu 28. 3. 2015, do celostátního kola debatní soutěže v němčině Jugend debattiert international. V konkurenci studentů škol s rozšířenou výukou němčiny z Ostravy a Havířova se debatovalo o otázce, jestli se má stát matematika povinným maturitním předmětem.

Nyní nás bude reprezentovat v celostátním kole, které proběhne v pátek 17. dubna v Praze.
Regionálnímu kolu předcházela přípravná fáze projektu, kdy se studenti německé skupiny ze třídy 7.SA učili vyhledávat argumenty, tvořit úvodní a závěrečnou řeč a debatovat, a školní kolo soutěže, ve kterém studenti se zaujetím obhajovali v několika debatách pozici, kterou si vylosovali.

Věříme, že účast v projektu jim pomůže nejen při formulování a prezentaci vlastních názorů, ale i rozvoji dovedností, ke kterým patří naslouchání argumentům ostatních, reagování na ně a hledání společných kompromisů.

Mgr. Dagmar Nogová

Zpět na aktuality