Výběrové řízení na pozici učitele gymnázia

Aprobace: informatika v kombinaci s matematikou/dějepisem/zeměpisem/tělesnou výchovou. Zájemci se hlaste do 16. dubna 2021.

Specifikace nabídky zaměstnání
Požadavky na uchazeče
V případě zájmu je nutné doložit
Další pokyny pro zájemce o zaměstnání

Zpět na aktuality