VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA

První fotografické pohledy z krásného plesu našeho gymnázia 27. ledna 2018 v KaSS Střelnice Český Těšín

VI. reprezentační ples Gymnázia Josefa Božka

Navečer 27. ledna 2018 se zaplnilo Kulturní a společenské středisko Střelnice účastníky VI. reprezentačního plesu Gymnázia Josefa Božka V Českém Těšíně. Vstupenky na něj byly vyprodány již na počátku ledna, není proto divu, že to v prostorách KaSS bzučelo od počátku jako ve včelím úlu.

Ples oficiálně zahájili představitelé pořádajících subjektů – za Spolek rodičů a přátel školy předsedkyně Miroslava Szemlová, za Nadaci přátel gymnázia Zdeněk Žák a za gymnázium ředitel RNDr. Tomáš Hudec. Taneční část plesu zahájila polonéza v podání absolventů tanečního kurzu pod vedením taneční mistryně Hanky Legierské.

Hudbu k tanci v sále vybíral DJ Roman Grygar a v hudebním salonku si mohli milovníci beskydského folkloru zatančit a zazpívat u lidové muziky Javorový s primášem Alešem Adamíkem. Kromě toho hrál v úvodu plesu k tanci též orchestr Základní umělecké školy pod taktovkou Vlastimila Blažka a přítomné zajisté potěšily i půlhodinové hudební vstupy našich absolventek – zpěvaček Petry Fúrikové a Izabely Škutové s jejich hudebním doprovody. Dobrou náladu podporovaly rovněž bufety s bohatým občerstvením, kde vedle tradičních pochutin nechyběly ani oblíbené míchané nápoje.

Před půlnocí byla předána do rukou šťastných výherců téměř stovka cen bohaté tomboly – děkujeme štědrým sponzorům! Hlavní cenou byl krásný retro-bicykl, na němž se sálem projela výherkyně Karolína Kostková.

Plesová zábava vyvrcholila po půlnoci téměř hodinovým vystoupením hlavní hvězdy plesu zpěvačky Leony Machálkové a protáhla se pak až do časných ranních hodin. Jsem přesvědčena, že každý, kdo se plesu zúčastnil, si přišel na své a odcházel domů navýsost spokojen. Mně bylo rozhodně ctí a potěšením provázet ples slovem. Příští rok na shledanou!


PhDr. Alena Hasáková

Foto: Veronika Szotkowská, 3. A

Fotogalerie

VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA VI. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA

Zpět na aktuality