• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Vesele a hravě s Erasmem a Evropou

Ve čtvrtek 14. a v pátek 15. října se na naší škole uskutečnily v rámci výuky cizích jazyků, geografie, hudební a výtvarné výchovy hodiny věnované Erasmu a Evropě

V rámci hodin proběhly besedy s účastníky programu Erasmus Denisou Kufovou, Danielou Köllnerovou (obě navštívily Maltu) a Pavlínou Kochovou (Skotsko). Kromě toho se studenti věnovali evropské tématice formou besed, her, kvízů a tvorbou plakátů a dalších materiálů. 

Jak to probíhalo?  

Německý jazyk

Třídy 4.A, OkA a 2.A se v rámci propagace programu Erasmus v hodinách NJ věnovaly tématice evropských států, měst a občanů. Přiřazovali vlajky daným státům a občanům v němčině a hráli Kahoot s danou tématikou.

Mgr. Simona Belanová 

 

Žáci sekundy vytvořili v rámci Erasmus Days postery k německy mluvícím zemím. 

Mgr. Kateřina Bernatíková 

Hudební výchova

Kvinta A se zapojila do Erasmus Days 2021 také v hudební výchově. Pro hodinu hudební výchovy ve čtvrtek 14. října 2021 si studenti David Szczurek a Marek Skupin připravili prezentaci o rapu – hudebním stylu, který je zajímá a který mnozí mladí lidé rádi poslouchají, ale příliš moc o něm vlastně nevědí. A tuhle mezeru ve znalostech se pokusili David s Markem vyplnit – nejenže spolužákům přiblížili rap teoreticky, ale doplnili svou prezentaci spoustou ukázek z tvorby současných nejposlouchanějších raperů – počínaje Eminemem, přes rap evropský a slovenský (Sima), až po ukázky z české hudební scény. Rytmické skladby přímo vybízely ke spontánnímu rytmizování a navodily ve třídě výbornou atmosféru. 

PhDr. Alena Hasáková a Mgr. I. Dluhošová

 

Studenti 2.SA hráli v hodině AJ hru Let’s get to know Europe. 

Mgr. Veronika Křístková 

Anglický jazyk

Sexta a tercie zhlédla video All about Europe a následně ve dvojicích žáci doplňovali informace do pracovních listů. Využívali jak informace z videa, tak internet (mohli pro vyhledávání informací použít mobil). V sextě dělali studenti 2 pracovní listy, v tercii jeden a na konci hodiny se pro zpestření a zábavu dívali na video Peppa Pig - International Day, kde měli určovat, které ze zmiňovaných států patří do Evropy. 

Mgr. Tereza Kufová 

 

Výtvarná výchova

Studenti QA tvořili pohlednici z fiktivního zájezdu určenou zaměstnancům našeho gymnázia. Mohli si vybrat z těchto států: Švýcarsko, Rakousko, Francie a Řecko. Měli k dispozici mapu jednotlivých zemí, časopisy, internet a výtvarné pomůcky. Po nastudování toho, co je typické pro danou zemi, se každý pustil do tvorby své pohlednice. Průběh a výsledná díla najdete na fotografiích. 

Výtvarníci z 1.A a 2.A pracovali ve skupinách po pěti. Ve svých představách se na chvíli stali vlastníky cestovní kanceláře a tvořili reklamu na zájezd formou plakátu. Z evropských zemí si vybrali Polsko, Rakousko, Řecko, Švýcarsko a Velkou Británii. Vyhledávali informace na internetu, kreslili, stříhali a lepili. V závěru hodiny VV svou tvorbu prezentovali před svými spolužáky a hlasovali pro nejlepší zájezd. Ve třídě 2.A zvítězil v konkurenčním boji cestovních agentur tým, který si vybral Rakousko a vsadil na vtip a zábavu. Ve třídě 1.A zvítězily vlastní cestovní zážitky z Polska. Všechny výtvarné práce jsou vystaveny na nástěnkách na chodbě školy. 

Mgr. Jana Lukešová

Geografie a německý jazyk

Sudenti septimy a 3.A (seminář z geografie) vyhledávali v dvoučlenných skupinách informace o školství v Estonsku, Finsku, Irsku, Polsku a Švédsku (tyto země jsou podle srovnávacích testů nejlepší v Evropě), pak informovali o získaných poznatcích své spolužáky, vybírali nejlepší školský systém z uvedených zemí a snažili se svůj názor zdůvodnit. Studenti německých skupin z kvinty a kvarty tvořili výukové materiály v němčině s evropskou tematikou a hráli hry v Kahoot nebo vyplňovali pracovní listy. Studenti tercie se snažili spojit do trojic kartičky s názvy států, hlavních měst a obrázky z těchto hlavních měst (tento materiál vytvořila studentka QA Karolína Fiedorová). Myslím, že se všem Erasmus Day líbil a užili si i trochu zábavy. 
Mgr. Dagmar Nogová 

Francouzský jazyk

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 proběhla ve třídě 3.A v rámci hodiny francouzštiny přednáška spojená s besedou na téma "Moje pracovně-jazyková stáž ve Francii". Přednášejícím byl žák septimy Adam Machala, který plynulou francouzštinou seznámil své vrstevníky s vlastními zkušenostmi z letošních letních prázdnin. Adam strávil celé dva měsíce v Bretani ve městě Savenay, kde pracoval v restauraci "Mr et Mme B". Celá stáž proběhla pod záštitou Moravskoslezského kraje a ve spolupráci s Ostravskou universitou. Adam vyprávěl o svých prvních nelehkých dnech, o pracovních zkušenostech, o volném čase tráveném s francouzskými kamarády a zdůraznil přínos celého pobytu pro rozvoj jeho mluvené francouzštiny. Na závěr došlo také na informace, jak je možné se na takovou stáž dostat, jaké druhy stáží pro dnešní středoškolské i vysokoškolské studenty existují, včetně projektu Erasmus. 

Mgr. Andrea Šteflová 

 

 

Mgr. Dagmar Nogová

Fotogalerie

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578