• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Vesele a hravě s Erasmem a Evropou

Ve čtvrtek 14. a v pátek 15. října se na naší škole uskutečnily v rámci výuky cizích jazyků, geografie, hudební a výtvarné výchovy hodiny věnované Erasmu a Evropě

V rámci hodin proběhly besedy s účastníky programu Erasmus Denisou Kufovou, Danielou Köllnerovou (obě navštívily Maltu) a Pavlínou Kochovou (Skotsko). Kromě toho se studenti věnovali evropské tématice formou besed, her, kvízů a tvorbou plakátů a dalších materiálů. 

Jak to probíhalo?  

Německý jazyk

Třídy 4.A, OkA a 2.A se v rámci propagace programu Erasmus v hodinách NJ věnovaly tématice evropských států, měst a občanů. Přiřazovali vlajky daným státům a občanům v němčině a hráli Kahoot s danou tématikou.

Mgr. Simona Belanová 

 

Žáci sekundy vytvořili v rámci Erasmus Days postery k německy mluvícím zemím. 

Mgr. Kateřina Bernatíková 

Hudební výchova

Kvinta A se zapojila do Erasmus Days 2021 také v hudební výchově. Pro hodinu hudební výchovy ve čtvrtek 14. října 2021 si studenti David Szczurek a Marek Skupin připravili prezentaci o rapu – hudebním stylu, který je zajímá a který mnozí mladí lidé rádi poslouchají, ale příliš moc o něm vlastně nevědí. A tuhle mezeru ve znalostech se pokusili David s Markem vyplnit – nejenže spolužákům přiblížili rap teoreticky, ale doplnili svou prezentaci spoustou ukázek z tvorby současných nejposlouchanějších raperů – počínaje Eminemem, přes rap evropský a slovenský (Sima), až po ukázky z české hudební scény. Rytmické skladby přímo vybízely ke spontánnímu rytmizování a navodily ve třídě výbornou atmosféru. 

PhDr. Alena Hasáková a Mgr. I. Dluhošová

 

Studenti 2.SA hráli v hodině AJ hru Let’s get to know Europe. 

Mgr. Veronika Křístková 

Anglický jazyk

Sexta a tercie zhlédla video All about Europe a následně ve dvojicích žáci doplňovali informace do pracovních listů. Využívali jak informace z videa, tak internet (mohli pro vyhledávání informací použít mobil). V sextě dělali studenti 2 pracovní listy, v tercii jeden a na konci hodiny se pro zpestření a zábavu dívali na video Peppa Pig - International Day, kde měli určovat, které ze zmiňovaných států patří do Evropy. 

Mgr. Tereza Kufová 

 

Výtvarná výchova

Studenti QA tvořili pohlednici z fiktivního zájezdu určenou zaměstnancům našeho gymnázia. Mohli si vybrat z těchto států: Švýcarsko, Rakousko, Francie a Řecko. Měli k dispozici mapu jednotlivých zemí, časopisy, internet a výtvarné pomůcky. Po nastudování toho, co je typické pro danou zemi, se každý pustil do tvorby své pohlednice. Průběh a výsledná díla najdete na fotografiích. 

Výtvarníci z 1.A a 2.A pracovali ve skupinách po pěti. Ve svých představách se na chvíli stali vlastníky cestovní kanceláře a tvořili reklamu na zájezd formou plakátu. Z evropských zemí si vybrali Polsko, Rakousko, Řecko, Švýcarsko a Velkou Británii. Vyhledávali informace na internetu, kreslili, stříhali a lepili. V závěru hodiny VV svou tvorbu prezentovali před svými spolužáky a hlasovali pro nejlepší zájezd. Ve třídě 2.A zvítězil v konkurenčním boji cestovních agentur tým, který si vybral Rakousko a vsadil na vtip a zábavu. Ve třídě 1.A zvítězily vlastní cestovní zážitky z Polska. Všechny výtvarné práce jsou vystaveny na nástěnkách na chodbě školy. 

Mgr. Jana Lukešová

Geografie a německý jazyk

Sudenti septimy a 3.A (seminář z geografie) vyhledávali v dvoučlenných skupinách informace o školství v Estonsku, Finsku, Irsku, Polsku a Švédsku (tyto země jsou podle srovnávacích testů nejlepší v Evropě), pak informovali o získaných poznatcích své spolužáky, vybírali nejlepší školský systém z uvedených zemí a snažili se svůj názor zdůvodnit. Studenti německých skupin z kvinty a kvarty tvořili výukové materiály v němčině s evropskou tematikou a hráli hry v Kahoot nebo vyplňovali pracovní listy. Studenti tercie se snažili spojit do trojic kartičky s názvy států, hlavních měst a obrázky z těchto hlavních měst (tento materiál vytvořila studentka QA Karolína Fiedorová). Myslím, že se všem Erasmus Day líbil a užili si i trochu zábavy. 
Mgr. Dagmar Nogová 

Francouzský jazyk

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 proběhla ve třídě 3.A v rámci hodiny francouzštiny přednáška spojená s besedou na téma "Moje pracovně-jazyková stáž ve Francii". Přednášejícím byl žák septimy Adam Machala, který plynulou francouzštinou seznámil své vrstevníky s vlastními zkušenostmi z letošních letních prázdnin. Adam strávil celé dva měsíce v Bretani ve městě Savenay, kde pracoval v restauraci "Mr et Mme B". Celá stáž proběhla pod záštitou Moravskoslezského kraje a ve spolupráci s Ostravskou universitou. Adam vyprávěl o svých prvních nelehkých dnech, o pracovních zkušenostech, o volném čase tráveném s francouzskými kamarády a zdůraznil přínos celého pobytu pro rozvoj jeho mluvené francouzštiny. Na závěr došlo také na informace, jak je možné se na takovou stáž dostat, jaké druhy stáží pro dnešní středoškolské i vysokoškolské studenty existují, včetně projektu Erasmus. 

Mgr. Andrea Šteflová 

 

 

Mgr. Dagmar Nogová

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578