Valentýnský volejbalový turnaj

Tak jsme se konečně dočkali! Čeho? Přece nové tělocvičny! A jak jinak tuto velkou událost oslavit než sportem! Přesněji Valentýnským volejbalovým turnajem smíšených třídních družstev, který se konal v pátek 14. 2. 2020 v nové hale školy a kde podmínkou byla přítomnost aspoň tří děvčat družstva na hřišti během celého utkání. A dalším požadavkem bylo, aby všichni účastníci turnaji měli na sobě něco červeného nebo růžového, když už máme toho Valentýna…. Toto bylo splněno beze zbytku a jako nejlépe oděné bylo vyhodnoceno družstvo 3. A, kde děvčata nelenila a obětavě všem členům družstva dokonce zabarvila na jednotný červený odstín ponožky.

Hrálo se usilovně a o každý míč, nic nebylo předem ztraceno…. Ale vítěz může být bohužel jen jeden. Tím se letos stalo družstvo sexty A pod vedením skvělé Veroniky Fukalové ve složení V. Weberová, M. Baleková, N. Kaletová, D. Balon, M. Cemerek, P. Míra, O. Bury, na druhém místě skončila 4. A – T. Deutscherová, S. Morcinková, V. Pindorová, N. Raszková, Z. Chobotová, O. Cywka, D. Lipowski, T. Vavřač, V. Sztefek. Třetí místo obsadila oktáva A – A. Makajová, S. Schulhauserová, L. Riedelová, F. Kaleta, J. Blažek, O. Prokop, M. Zelinka, A. Michalik.

O bezproblémový průběh turnaje se velkou měrou zasloužili i profesoři R. Moldrzyk, A. Lisztwan a M. Vlček přípravou herního zázemí a také jako nestranní rozhodčí, za což jim patří velký dík. Kus práce rovněž odvedly zapisovatelky A. Murycová. N. Vojtylková. T. Trlíková a V. Laššáková, všechny ze 4. A. Celou akci na fotografiích zvěčnila E. Lindovská z oktávy A.

Drobné ceny pro vítěze, ale i pro každého účastníka turnaje byly zakoupeny z prostředků Spolku rodičů a přátel školy , kterému za to také děkuji.

 

Mgr. E. Bartečková

Foto: Eliška Lindovská, Oktáva A.

Fotogalerie

Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj Valentýnský volejbalový turnaj

Zpět na aktuality