V krajském kole OČJ těsně „pod bednou“

Již v únoru zaznamenala předmětová komise českého jazyka velký úspěch, když do krajského kola postoupili hned dva naši studenti. A nutno říci, že také na krajské úrovni si minulý týden (4. dubna) vedli skvěle, byť úkoly v zadání byly letos obzvlášť náročné. Adam Burkuš ze Sexty A reprezentoval školu ve II. kategorii (SŠ) a umístil se z 18 řešitelů na třetím, bohužel letos již nepostupovém místě a figuruje nyní jako první náhradník celostátního kola OČJ.

Jeho slohová práce byla vybrána jako jedna ze čtyř nejlepších k otištění ve sborníku slohových prací „Co máme na jazyku“. V I. kategorii (ZŠ) soutěžilo rovněž 18 řešitelů a velmi dobře si mezi nimi vedl Matěj Janík z Kvarty A, který skončil v těsném závěsu na šestém místě. Rovněž Matějova slohová práce patřila k nejlepším a bude otištěna ve výše zmíněném sborníku. 

Oběma našim studentům za vzornou reprezentaci děkujeme.

 

Výsledková listina - Český jazyk; krajské kolo 2018/2019

 

Za PK ČJ PhDr. Alena Hasáková

Zpět na aktuality