Úspěšný start do dalšího školního roku

Nástup do školy 3. září 2018

Dnes byl na našem gymnáziu zahájen další školní rok. Třídní profesoři přivítali žáky a seznámilí je s nápní a úkoly nastávajícího školního roku.

Se školou se rovněž seznámili noví žáci 1. A třídy (třídní profesor Mgr. Václav Labaj) a Primy (třídní profesorka Mgr.Jarmila Sikorová).

Přejeme všem našim žákům, jejich profesorům i ostatním zaměstnancům hodně úspěchů ve studiu, práci i mimoškoních aktivitách.

JOc

Foto: Martina Honzáková, 4. KA a Ing. Jaroslav Ochodek

 

Fotogalerie

Úspěšný start do dalšího školního roku Úspěšný start do dalšího školního roku Úspěšný start do dalšího školního roku Úspěšný start do dalšího školního roku Úspěšný start do dalšího školního roku Úspěšný start do dalšího školního roku 1. A 1. A 1. A Oktáva Septima Oktáva Septima 4. A Prima 4. A Prima Tercie Sexta Sexta Prima Kvinta Sekunda Tercie Sekunda 3. A 3. A 2. A Kvinta 2. A Kvarta Úspěšný start do dalšího školního roku Kvarta Kvarta

Zpět na aktuality