Únorová Praha s projektem IRDS

12. - 13. 2. 2020 se 16 studentů gymnázia zúčastnilo projektu IRDS v Praze.

Budíček ve tři ráno zní jako tyranská metoda z jakési zvrácené hlavy. My jsme však hodiny poklidného spánku obětovali dobrovolně a odměna, která přišla, byla rozhodně nad očekávání. 

Projekt Informace pro rozvoj demokratické společnosti (IRDS) učí studenty, jak naložit se zodpovědností a možnostmi, které v dnešní době máme a využívá k tomu různá témata. Tím letošním je divadlo. A jak souvisí s myšlenkou IRDS? To nás upřímně zajímalo.

Důležitou součástí tohoto světa je totiž schopnost prezentovat se, což je vlastnost, která má v dnešní době velmi významné postavení. Díky PhDr. Dobiášové, Mgr. Caranové a PhDr. Langrovi jsme poznávali důležité psychologické i praktické části prezentace a současně poznávali krásy hlavního města od Malé Strany až po Břevnovský klášter, kde jsme přenocovali. 

Druhá část projektu zaměřená na samotné divadlo a jeho praxi nás čeká v březnu. Věřím, že se těšíme, neboť už tato část nám nabídla mnoho – od sebepoznání, až po seberealizaci.

 

Magdaléna Bílková, 3. A

Fotogalerie

Únorová Praha s projektem IRDS

Zpět na aktuality