Svět dezinformací

Ve čtvrtek 16.11. jsme měli my, studenti 3.A a Septimy, možnost setkat se v rámci semináře ZSV s paní Hanou Pietrovou, pracovnicí z třinecké knihovny, koordinátorkou Dobrovolnického centra K3 a mimo jiné i bojovnicí za iniciativu HateFree zóny, jejíž členem je i naše gymnázium. 

Hlavním tématem dvouhodinové přednášky byla práce s texty a informacemi týkající se stále aktuální a všudypřítomné imigrantské krize.

Jak rozpoznat dezinformaci?  Na jaké doméně hledat objektivní a pravdivé články, které nám, mladým a ne vždy názorově stabilním, nebudou vštěpovat tu jedinou a možnou „pravdu“? Jak postupovat při hledání a nenechat se zmást lživými titulky vytrženými z kontextu?

Odpověď na otázky si každý musel vytvořit sám. I přesto se paní Haně podařilo přimět přemýšlet o původu informací i ty, kteří ještě nedávno bezmyšlenkovitě čerpali právě z nejvíce zavádějících sociálních sítí. A co je nejhorší, třeba jim i uvěřili.

Jménem obou zúčastněných tříd děkuji za tuto nevšední zkušenost, která se nám v budoucnosti zajisté osvědčí.

Klára Moravcová SpA

Zpět na aktuality