StreTech 2015

Petr Bazgier - úspěšný na Konferenci StreTech Praha 2015

Letos se již podruhé student QA Petr Bazgier zúčastnil konference StreTech na ČVUT v Praze. Tato konference je pro mladé vědátory a konstruktéry, kteří dokážou vytvořit vlastní projekt a odborně ho i předvést odborné porotě z ČVUT.

Petr vytvořil zajímavý fyzikální projekt, kde ukázal svůj zájem o fyziku a techniku. Dokázal uplatnit své znalosti a aplikovat je v praxi. Vytvořil model koryta a loď, která plula proti proudu bez dodání energie, bez pohonu. Jeho práce byla jedinečná a zaujala všechny vyučující i soutěžící studenty. Všichni ocenili jeho tvůrčí nápad a způsob zpracování projektu. Tímto projektem Petr dokázal, že i žák gymnázia dokáže sám vytvořit skvělé dílo, technicky výborně navržené a zpracované.
Petrovi za jeho práci a reprezentaci školy ve velmi náročné soutěži s průmyslovými školami děkujeme a těšíme se na další tvorbu a projekty.

Úplný sborník konference StreTech 2015 má 177 příspěvků a je nyní k nahlédnutí na webu:
http://www1.fs­.cvut.cz/…5/in­dex.html

Mgr. Gaierová Melánie

Fotogalerie

StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015 StreTech 2015

Zpět na aktuality