• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Středoškolský klub gymnázia

Středoškolský klub Gymnázia existuje na našem gymnáziu již od roku 1995. Po několikaleté odmlce převzala klub jako předsedkyně Lenka Ciencialová a zapsala ho pod Asociaci středoškolských klubů České republiky.

Činnost Středoškolského klubu zahrnuje organizaci různých volnočasových aktivit, které jsou podmíněny zájmem studentů. Nejvíce se opakující aktivitou je chemický a dramatický kroužek, tyto kroužky jsou otevřeny každoročně. Mezi další aktivity také patří: jazyk anglický, francouzský, ruský a španělský, tvorba webových stránek, počítačový kroužek, fotografický, matematický a fyzikální kroužek, kroužek taneční a znaková řeč. Z tohoto výčtu vyplývá, že zájmy našich studentů jsou velmi pestré.

Získat pro tyto aktivity profesionální vedení je mnohdy těžké, ale nadšený mladý člověk je nám odměnou.

 

KROUŽKY 2022/2023

 

CHEMICKÝ KROUŽEK 2022/2023

Tento školní rok funguje už od září chemický kroužek  pod vedením RNDr. Pavlíny Kochové. Členy tohoto kroužku  jsou nadšení chemici, kteří se nebojí experimentů v laboratoři. 

 

MATEMATICKÝ KROUŽEK 2022/2023

Od října letošního roku je otevřený matematický kroužek, který navštěvují zájemci o hru s čísly a logiku. Kroužek vede Mgr. Lenka Ciencialová. 

 

PŘÍPRAVA K MATURITĚ A PŘIJ.  ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY 2022/2023
 
Tato mimoškolní činnost navazuje na minulý školní rok. Členy jsou studenti,  kteří se chtějí hlásit na technické obory vysokých škol. Kroužek vede  
Mgr. Lenka Ciencialová. 

 

PŘÍPRAVA K MATURITĚ A PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z CHEMIE 2022/2023

I tato mimoškolní činnost navazuje na minulý školní rok. Členy jsou studenti,  kteří se chtějí hlásit na obory s chemickým zaměřením, na medicínu, veterinu nebo farmacii. Kroužek vede Mgr. Lenka Ciencialová. 

 

ROBOTI A DRONY 2022/2023

V tomto kroužku žáci pracují s Lego robotickou stavebnicí a drony,  které zakoupilo gymnázium. Děti se tady učí přemýšlet, řešit úkol a opravit chyby. Kroužek vedou studenti sexty Milan Niedoba a Martin Oliva, garantem je PaedDr. Jiří Pavelka a Mgr. Tomáš Zíka. 

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK 2022/2023

Připravuje se. Kroužek povede Adéla Krulikovská. Při této činnosti se žáci baví a přitom se učí správně mluvit, artikulovat a vystupovat před svými spolužáky. 

 

Mgr. Lenka Ciencialová

 

Zpět na Studentské aktivity

Fotogalerie

Související články

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578