• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Středoškolský klub gymnázia

Středoškolský klub Gymnázia existuje na našem gymnáziu již od roku 1995. Po několikaleté odmlce převzala klub jako předsedkyně Lenka Ciencialová a zapsala ho pod Asociaci středoškolských klubů České republiky.

Činnost Středoškolského klubu zahrnuje organizaci různých volnočasových aktivit, které jsou podmíněny zájmem studentů. Nejvíce se opakující aktivitou je chemický a dramatický kroužek, tyto kroužky jsou otevřeny každoročně. Mezi další aktivity také patří: jazyk anglický, francouzský, ruský a španělský, tvorba webových stránek, počítačový kroužek, fotografický, matematický a fyzikální kroužek, kroužek taneční a znaková řeč. Z tohoto výčtu vyplývá, že zájmy našich studentů jsou velmi pestré.

Získat pro tyto aktivity profesionální vedení je mnohdy těžké, ale nadšený mladý člověk je nám odměnou.

 

KROUŽKY 2023/2024

 

CHEMICKÝ KROUŽEK

Tento školní rok funguje už od září chemický kroužek  pod vedením RNDr. Pavlíny Kochové. Členy tohoto kroužku  jsou nadšení chemici, kteří se nebojí experimentů v laboratoři. 

Pátek 7:00–7:50

MATEMATICKÝ KROUŽEK

Od října letošního roku je otevřený matematický kroužek, který navštěvují zájemci o hru s čísly a logiku. Kroužek vede Mgr. Lenka Ciencialová. 

 

PŘÍPRAVA K MATURITĚ A PŘIJ.  ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY
 
Tato mimoškolní činnost navazuje na minulý školní rok. Členy jsou studenti,  kteří se chtějí hlásit na technické obory vysokých škol. Kroužek vede Mgr. Lenka Ciencialová. 

 

PŘÍPRAVA K MATURITĚ A PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z CHEMIE

I tato mimoškolní činnost navazuje na minulý školní rok. Členy jsou studenti,  kteří se chtějí hlásit na obory s chemickým zaměřením, na medicínu, veterinu nebo farmacii. Kroužek vede Mgr. Lenka Ciencialová. 

 

ROBOTICKÝ KROUŽEK

V tomto kroužku žáci pracují s Lego robotickou stavebnicí a drony,  které zakoupilo gymnázium. Děti se tady učí přemýšlet, řešit úkol a opravit chyby. Kroužek vedou studenti sexty Milan Niedoba a Martin Oliva, garantem je PaedDr. Jiří Pavelka a Mgr. Tomáš Zíka. 

Čtvrtek od 14:40

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Připravuje se. Kroužek povede Adéla Krulikovská. Při této činnosti se žáci baví a přitom se učí správně mluvit, artikulovat a vystupovat před svými spolužáky. 

 

KROUŽEK 3D TISKU

V tomto kroužku se studenti naučí, jak navrhovat a upravovat 3D modely, jak používat 3D tiskárnu a jak řešit běžné problémy. Kroužek je určen pro všechny studenty gymnázia, kteří mají zájem o technologii 3D tisku.  Během kroužku si budete moci tisknout své vlastní 3D projekty, které si sami vytvoříte nebo získáte pomocí 3D skenování. Kroužek vám také ukáže, jak můžete využít 3D tisk v různých oblastech, jako je umění, medicína nebo architektura. Přihlaste se a objevte možnosti 3D tisku! Kroužek vede Mgr. Tomáš Zíka.

Úterý od 14:40

Mgr. Lenka Ciencialová

 

Zpět na Studentské aktivity

Fotogalerie

Související články

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578