• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Středoškolský klub gymnázia

Středoškolský klub Gymnázia existuje na našem gymnáziu již od roku 1995. Po několikaleté odmlce převzala klub jako předsedkyně Lenka Ciencialová a zapsala ho pod Asociaci středoškolských klubů České republiky.

Činnost Středoškolského klubu zahrnuje organizaci různých volnočasových aktivit, které jsou podmíněny zájmem studentů. Nejvíce se opakující aktivitou je chemický a dramatický kroužek, tyto kroužky jsou otevřeny každoročně. Mezi další aktivity také patří: jazyk anglický, francouzský, ruský a španělský, tvorba webových stránek, počítačový kroužek, fotografický, matematický a fyzikální kroužek, kroužek taneční a znaková řeč. Z tohoto výčtu vyplývá, že zájmy našich studentů jsou velmi pestré.

Získat pro tyto aktivity profesionální vedení je mnohdy těžké, ale nadšený mladý člověk je nám odměnou.

 

KROUŽKY 2022/2023

 

CHEMICKÝ KROUŽEK 2022/2023

Tento školní rok funguje už od září chemický kroužek  pod vedením RNDr. Pavlíny Kochové. Členy tohoto kroužku  jsou nadšení chemici, kteří se nebojí experimentů v laboratoři. 

 

MATEMATICKÝ KROUŽEK 2022/2023

Od října letošního roku je otevřený matematický kroužek, který navštěvují zájemci o hru s čísly a logiku. Kroužek vede Mgr. Lenka Ciencialová. 

 

PŘÍPRAVA K MATURITĚ A PŘIJ.  ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY 2022/2023
 
Tato mimoškolní činnost navazuje na minulý školní rok. Členy jsou studenti,  kteří se chtějí hlásit na technické obory vysokých škol. Kroužek vede  
Mgr. Lenka Ciencialová. 

 

PŘÍPRAVA K MATURITĚ A PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z CHEMIE 2022/2023

I tato mimoškolní činnost navazuje na minulý školní rok. Členy jsou studenti,  kteří se chtějí hlásit na obory s chemickým zaměřením, na medicínu, veterinu nebo farmacii. Kroužek vede Mgr. Lenka Ciencialová. 

 

ROBOTI A DRONY 2022/2023

V tomto kroužku žáci pracují s Lego robotickou stavebnicí a drony,  které zakoupilo gymnázium. Děti se tady učí přemýšlet, řešit úkol a opravit chyby. Kroužek vedou studenti sexty Milan Niedoba a Martin Oliva, garantem je PaedDr. Jiří Pavelka a Mgr. Tomáš Zíka. 

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK 2022/2023

Připravuje se. Kroužek povede Adéla Krulikovská. Při této činnosti se žáci baví a přitom se učí správně mluvit, artikulovat a vystupovat před svými spolužáky. 

 

Mgr. Lenka Ciencialová

 

Zpět na Studentské aktivity

Fotogalerie

Související články

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578