• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

STOLETÍ ČESKÉHO GYMNÁZIA V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Část desátá: SOUČASNOST

Jako by se naší škole smůla lepila na paty – asi tak by se dal charakterizovat první rok druhého desetiletí 21. věku. Krátce po nástupu RNDr. Tomáše Hudce do funkce ředitele školy 1. září 2011, respektive ještě v průběhu podzimních dnů téhož roku, byla z hygienických důvodů uzavřena sportovní hala a následně došlo k rozhodnutí, že nebude rekonstruována, ale zbourána. Tento fakt přinesl v dalších letech mnoho komplikací, především v náplni obsahu výuky tělesné výchovy, ale rovněž i v činnosti Sportovního klubu Gymnázia. Žákům a pedagogům tak zůstaly k dispozici pouze malá tělocvična, stoly na stolní tenis a školní hřiště s umělohmotným povrchem vyžadujícím rekonstrukci. Částečně byl tento problém řešen alespoň tím, že v prostorách původní přístavby z konce 50. let minulého století vznikl v říjnu 2013 gymnastický sál a posilovna. Od školního roku 2015/2016 jsme pak měli možnost částečně využít tělocvičnu sousední Albrechtovy střední školy. Nastala tak několikaletá doba „sportovního provizoria“. Teprve až v roce 2018 se v této oblasti začalo blýskat na lepší časy a 5. září téhož roku došlo ke slavnostnímu položení základního kamene nové sportovní haly a v krátké době se začalo s její výstavbou, která byla dokončena počátkem roku 2020. K jejímu slavnostnímu otevření došlo 26. února 2020. Uplynulo tedy dlouhých 8 let, než se škola dočkala nového sportovního svatostánku. Krátce poté byla zahájena výstavba nového sportovního areálu a obnova nádvoří školy, jež byly slavnostně otevřeny 30. září 2021. Kromě hřišť pro míčové sporty, workoutového hřiště a venkovní posilovny se dokončily chodníky, parkovací a pojízdné plochy.

Dalším problémem byl ne příliš dobrý technický stav školní budovy. Zde se začalo budovat pomalu a systematicky. Již během podzimních prázdnin školního roku 2011/2012 byly zrušeny klecové šatny a nahrazeny šatními skříňkami, dále pak bylo zřízeno připojení všech tříd k internetu a zprovozněno Wi-Fi pokrývající celou školu. Postupně byly zaváděny do všech standardních tříd a odborných učeben počítače s dataprojektory, takže do konce školního roku bylo takto vybaveno již 12 učeben a kompletní multimedializace těchto prostor byla ukončena ve školním roce 2013/2014. Odborné učebny byly postupně vybaveny dokumentovými kamerami neboli vizualizéry. Zároveň došlo k rekonstrukci auly do podoby reprezentativní místnosti s možností multimediální výuky i koncertního využití. Vzniklo zde nově pódium, byly nakoupeny židle a keramická tabule. Od ledna 2012 byl spuštěn elektronický stravovací systém, který nahradil dosavadní stravování na průkazky. Začalo se rovněž s postupnou obnovou jednotlivých učeben – položení nových podlahových krytin a pořízení žákovského nábytku.  Dne 1. března 2012 byl zprovozněn byt v přízemí, který však byl v následujícím období adaptován pro potřeby českotěšínské pobočky Pedagogicko-psychologické poradny Karviná. Ve stejné době došlo k opravě části střechy školní budovy a byla zřízena nová počítačová učebna. V říjnu 2013 byla zprovozněna renovovaná učebna fyziky. Byly dokončeny studentské toalety ve všech patrech, zároveň i sprchy a toalety u malé tělocvičny. V témže školním roce byla zcela nově zřízena učebna geografie. Od února 2014 byla zprovozněna nová jazyková učebna v 1. patře na místě bývalé sborovny, která byla přesunuta do přízemí. Škola tak měla k dispozici dvě učebny tohoto typu. Ve školním roce 2014/2015 došlo k opravě učebny hudební výchovy, kde byla provedena sanace zdiva a kompletní výměna podlahy. V rámci projektu RESTART (efektivního využívání nových technologií ve výuce) bylo zakoupeno 20 notebooků pro učitele. V únoru 2015 byla dána do provozu nová telefonní linka. Od června téhož roku byly zahájeny práce na nové učebně biologie a chemické laboratoře.

Během listopadu 2016 byla dokončena rekonstrukce prostoru bývalého skleníku, a počet tříd gymnázia se tak rozrostl o jednu netradiční učebnu, která může sloužit k výuce jazyků, seminářů a hudební výchovy v prostředí bez lavic, bez zvonění s relaxačním kobercem, polštáři a sedacími kostkami. Učebnu je možno přestavět podle požadavků dané hodiny. K dispozici je zde velkoplošná televize, internet, tabule a další nutné maličkosti. Prostor může rovněž využít studentský klub nebo studentský parlament ke svým aktivitám. Ještě v témže školním roce bylo ve 2. patře školy zřízeno bezbariérové WC a byl pořízen schodolez. Ve školním roce 2017/18 došlo k instalaci čtyř bezpečnostních kamer, došlo k celkové rekonstrukci a modernizaci biologické laboratoře a ve 2. patře budovy vznikl čtenářský koutek. V následujícím školním roce došlo ke kompletní modernizaci dvou jazykových učeben, které byly vybaveny klimatizací, zcela moderní IC technikou s výukovým systémem ROBOTEL. Vznikla rovněž třetí jazyková učebna vybavená IC technologiemi s výukovým systémem OMNEO. V prostorách za aulou byla zprovozněna další učebna pro výuku odborných seminářů s možností výstupu do otevřeného venkovního prostoru v prvním patře, kde za příznivého počasí může výuka rovněž probíhat. Ve stejném roce byla pořízena vstupní informační cedule. Ve školním roce 2019/2020 došlo k obnově nábytku v aule a začala rovněž postupná modernizace interiéru učitelských kabinetů. V rámci rekonstrukce interiéru školy došlo k postupné modernizaci vybavení školní kuchyně a v září roku 2021 byla dokončena rekonstrukce i školní jídelny, došlo k jejímu podstatnému rozšíření, položení nových podlah a obkladů a vybavení novými jídelními stoly a židlemi. Během jara a letních prázdnin proběhla příprava Specializované multimediální učebny pro výuku grafiky a dalších odborných předmětů. Již v době uzavření škol v důsledku covidové pandemie byla využita zapůjčená videokonference k zajištění distanční výuky českého jazyka a literatury, matematiky, fyziky, chemie, biologie a informační a výpočetní techniky. Dne 15. září 2021 byla slavnostně otevřena již s vlastním vybavením, které mj. zahrnuje tři špičkové 3D tiskárny s 3D skenery, 19 nových počítačů, konferenční systém CISCO WEBEX, velkoplošný tablet, interaktivní tabuli, barevný kopírovací stroj, přibližně 50 robotů, dronů a dalšího vybavení.

V další modernizaci a rekonstrukci školy se pokračuje i v této době. Na řadě je nyní obnova a rozšíření prostor pro administrativní správu školy, pracovny ředitele školy a jeho zástupce v prvním patře, poté dojde k rekonstrukci dalších prostor v přízemí.   

V souvislosti s nástupem nového vedení školy vešly do života gymnázia nové tradice. Tou první byla slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku a primy, která se koná každoročně v podzimních měsících. Ta první se uskutečnila 24. listopadu 2011. Od téhož roku se  v předposledním prosincovém týdnu v aule školy koná Bleší trh pro dobrou věc, později známý pod zkráceným názvem Blešák, jehož finanční výtěžek je věnován charitativním účelům. Od školního roku 2011/2012 se každoročně (i v době „covidové“) konají přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka pro uchazeče o studium na středních školách. K tradičně každoročnímu listopadovému Dni otevřených dveří přibyl ještě jeden, a to únorový. V září 2012 se poprvé konal adaptační kurs pro studenty 1. ročníků a žáků primy, a to v Horní Lomné, v následujících letech pak v Hrádku. Dne 19. listopadu 2012 a v následujících letech vždy v lednu (s výjimkou roku 2021) se koná slavnostní předání ocenění nejlepším žákům naší školy ze strany Nadačního fondu přátel gymnázia. V lednu 2013 se poprvé uskutečnil Reprezentační ples gymnázia a v posledním červnovém týdnu téhož roku se koná neformální setkání ředitele školy se studenty, kteří úspěšně reprezentovali školu ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích. Od února 2015 pořádá naše škola pro žáky 5. tříd škol základních soutěž ve Finanční gramotnosti, který je v současné době znám pod názvem Božkova kasička. Od téhož roku je každoročním pořadatelem festivalu Umím francouzsky a od roku 2018 se stala organizátorem vlastivědné soutěže pro žáky 9. tříd pod názvem Jak dobře znáš svůj kraj.

V souvislosti s demografickým vývojem v naší oblasti se nové vedení školy rozhodlo pro postupnou úpravu počtu žáků na naší škole. Jestliže ve školním roce 2011/2012 studovalo na škole 414 žáků v 15 třídách, pak od školního roku 2014/2015 se počet tříd ustálil na dvanácti: s 8 třídami osmiletého cyklu a čtyřmi třídami cyklu čtyřletého. Počet studentů se tak pohybuje v rozmezí od 350 do 360. Každoročně se uchazeči podrobují přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka, a to podle výsledku testů zadávaných společností CERMAT, studijních výsledků v posledních ročnících základní školy a dosavadních úspěchů ve vědomostních a naukových soutěžích vyhlašovaných MŠMT.

To, že kvantita šla na úkor kvality, dokazují naši studenti svými úspěchy v olympiádách a v dalších naukových, vědomostních a uměleckých soutěžích. Z té jejich obrovské škály úspěchů uvedu pouze ty, které mají celostátní, nebo dokonce mezinárodní věhlas. Na prvním místě je třeba zmínit Denise Lisztwana, který ve školním roce 2011/2012 získal 2. místo v celostátním kole Fyzikální olympiády a v Astronomické olympiádě v téže úrovni skončil na 3. místě. Svůj úspěch završil v následujícím roce, kdy jako člen českého týmu na XVII. Mezinárodní astronomické olympiádě, která se konala v jihokorejském Gwangju, dosáhl na 3. příčku. V celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS dosáhli ve školním roce na stříbrnou příčku Tomáš Kvapil, Marek Warcop a Michal Glos a o dva roky později skončili na třetím místě. Ve stejné soutěži ve školním roce 2012/2013 byla ještě úspěšnější trojice našich studentů ve složení David Badinka, Jan Dziubek a David Gerlich, kteří v ní zvítězili. Poslední z nich byl navíc ve školním roce 2016/2017 úspěšným řešitelem celostátního kola Zeměpisné olympiády. Ve školním roce 2013/2014 dosáhl Petr Bazgier v 1. ročníku celostátní soutěže MatfyzFEAT (Fyzikální experimenty atraktivně) na stříbrnou příčku. Ve školním roce 2012/2013 v národní kvalifikační soutěži pro účast na Mezinárodní filosofické olympiádě získal Tomáš Trentin 3. místo. V oblasti pěveckých soutěží dominovaly v tomto období především Veronika Bocková a Petra Fúriková, která zároveň uplatnila svůj talent ve školním roce 2014/2015 na Memoriálu Rosti Čtvrtlíka v uměleckém přednesu a o rok později byla úspěšná i v celostátním finále recitační soutěže Wolkrův Prostějov. Ve školním roce 2016/2017 získal Jošua Blažek 2. místo v soutěži Bible a my. Ve školním roce 2019/2020 byl našim nejúspěšnějším žákem Ondřej Gajda, který zvítězil v celostátním kole Překladatelské soutěže pro studenty středních škol ve francouzském jazyce. Ve finále Robotiády ve školním roce 2018/2019 byli úspěšní David Fedor, Filip Fedor a Ondřej Wrzecionko, kteří získali jedno prvenství a dvě pátá místa. Ve školním roce 2018/2019 zvítězil Denis Ferenc v Literární soutěži „Se kterou osobností bych se chtěl setkat …“ Ve školním roce 2020/2021 se stal nejúspěšnějším studentem naší školy Filip Szemla, který zvítězil v celostátní soutěži v uměleckém přednesu Čtvrtlístek.

V oblasti sportu byla nejúspěšnější reprezentantkou školy Anna Zíková, která ve školním roce 2013/2014 získala jako členka českého reprezentačního týmu bronzovou medaili na Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji. V následujícím školním roce získaly bronzovou medaili na Mistrovství republiky dívek Adéla Sobotíková a Magdalena Revajová. Ve školním roce 2015/2016 byl na Zimní olympiádě mládeže do 16 let v šachové soutěži úspěšný Marek Lojek, který se stal členem vítězného družstva a v soutěži jednotlivců získal bronz. V poslední době dosahuje vynikajících úspěchů Matěj Rzeplinski, který v letošním roce získal bronzovou medaili na mezinárodním turnaji MULTI ALARM Hungaria International v Pécsi.

Když už jsme u úspěchů, je nutné se zmínit také o členech našeho pedagogického sboru, jejichž výsledky práce byly oceněny Medailemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2017 získal medaili 1. stupně Ing. Jaroslav Ochodek. Medaili 2. stupně pak získala v roce 2014 Mgr. Lenka Ciencialová, která v roce 2012 zvítězila v soutěži Moravskoslezského Ámose a postoupila do celostátního finále. O rok později získala stejné ocenění Mgr. Dagmar Nogová a v roce následujícím PhDr. Alena Hasáková. V roce 2019 získal medaili 2. stupně PaedDr. Jiří Pavelka a v roce 2021 pak medaili 1. stupně Mgr. Andrea Šteflová.               

Od roku 2009, kdy se škola stala Informačním centrem Moravskoslezského kraje, které navázalo na práci minulých let v rámci SIPVZ, gymnázium nadále organizuje a provádí rekvalifikační a vzdělávací kurzy, odborná školení, např. vzdělávání v oblasti ICT dovedností, jazykové kurzy, vzdělávání seniorů, další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) atd.

Další prioritou v oblasti vzdělávání je i nadále výuka biologie a ekologie. V dubnu 2015 získalo gymnázium ocenění Škola udržitelného rozvoje na roky 2015 až 2017. Jedná se o nejvyšší prestižní ocenění udělované školám, které jsou výrazně aktivní v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Toto ocenění škola získala i v roce 2018 a letos.

V oblasti mimoškolní výuky gymnázium nadále organizuje pro žáky odborné exkurze v tuzemsku i zahraničí, plavecký výcvik, lyžařské kurzy ve Velkých Karlovicích, sportovně turistické kursy v Chorvatsku (v Baško Polje, od roku 2015 v Premantuře na Istrii) a nově vodácký kurs v jižních Čechách. Každoročně se naši studenti účastní kursů tance a společenské výchovy. Již dlouholetou tradicí se stalo pořádání Vánočních koncertů. Na škole nadále funguje Sportovní klub Gymnázia, který organizuje následující soutěže: celoroční florbalovou ligu smíšených družstev, futsalovou ligu žáků vyššího gymnázia, Mikulášský turnaj ve volejbalu smíšených družstev, pravidelnou činnost kroužků florbalového, šachového a softbalového. Činný je rovněž Středoškolský klub, který organizuje tyto kroužky: chemický, dramatický, ruského jazyka, francouzského jazyka, PC – robotů a Senior internet klub.

V roce 2016 byla dosavadní Studentská rada přejmenována na Studentský parlament, mezi jehož výrazné aktivity patří organizace již zmíněného Blešáku, Sportovního dětského dne a vydávání školního časopisu. Podílí se rovněž na dalších humanitárních a charitativních akcích, jako jsou Život dětem – Srdíčkové dny, což je pomoc dětem se závažným onemocněním, které jsou trvale odkázány na domácí péči svých rodičů, Světluška – veřejná dobročinná sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých, spolupráce se stacionářem Radost v Třinci pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Od školního roku 2012/2013 se studenti v hodinách českého jazyka zapojili do charitativního projektu Čtení pomáhá, který je zaměřen na pomoc seniorům a handicapovaným dětem. Mezi zatím poslední charitativní činnosti školy patří od školního roku 2018/2019 Potravinová sbírka na pomoc lidem v nouzi.

Gymnázium se rovněž pokračuje ve spolupráci se zahraničními školami. Jejím dlouhodobým partnerem je Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, kde mj. spolupracuje na projektu Čadmun, což je modelové zasedání OSN, kde studenti v anglickém jazyce projednávají aktuální celosvětová témata. Od března 2014 se další partnerskou školou stal  Lycée André Malraux ve francouzském Remiremontu. Spolupráce s touto školou je zaměřena na zprostředkování poznání francouzského školství a kultury, na posílení jazykových dovedností žáků, seznámení se s některými tématy ze společné česko-francouzské historie a na diskuse o vybraných literárních dílech, přičemž komunikačními jazyky jsou francouzština a angličtina.

Na dobrém jménu školy se podepisuje efektivní spolupráce se Spolkem rodičů a přátel školy, s Nadačním fondem přátel gymnázia Český Těšín (NFPGČT), Městem Český Těšín a s občanským sdružením Trianon.

Škola se pravidelně zapojuje do rozvojových a mezinárodních programů, z nichž bych uvedl alespoň Fulbrightovu nadaci, díky níž mohou na gymnáziu vyučovat anglický jazyk rodilí mluvčí, většinou z USA, ale také z Velké Británie nebo Nového Zélandu. Škola rovněž pracuje na různých projektech. Pro názornost bych uvedl alespoň dva současné. Tím prvním je Šablona II GMCT, jejímž cílem je zlepšení kvality vzdělávání a studijních výsledků žáků. V rámci tohoto projektu jsou ve škole realizovány aktivity směřující ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu, např. doučování žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT ve vzdělávání, nové metody a formy spolupráce mezi pedagogy, např. tandemová výuka. Dalším projektem je Informace pro rozvoj demokratické společnosti, jehož předkladatelem je ČVUT v Praze. Je zaměřen na prezentaci informací a práci s textem. 

V historii školy se již od roku 1971 tradičně konají oslavy připomínající její bohatou minulost. Mají téměř vždy totožnou náplň, ale ty poslední byly přece jen trochu jiné. Proběhly ve dnech 17. až 19. června 2016 v duchu motta: „Zpátky do lavic“ a byly spojeny se zahradní slavností. Nejvýznamnější částí těchto oslav však bylo však oficiální vyhlášení nového názvu školy, který tato instituce nese již od 6. dubna 2016, a to Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace. K červené standartě školy z roku 1938 tak přibyla nová právě s tímto názvem. V souvislosti s tím převzala škola pod patronát rekonstrukci hrobu tohoto slavného vynálezce na Olšanských hřbitovech v Praze, a to společně s ČVUT. K jeho slavnostnímu odhalení po obnově došlo 29. 6. 2018. V souvislosti s osobností tohoto vynálezce vznikl v roce 2016 nový studentský časopis BOŽKOPIS, který za dobu své existence získal několik ocenění, např. se v roce 2019 umístil na 6. místě v celostátním kole studentských časopisů nebo v roce 2020 byl oceněn jako druhý nejlepší studentský časopis Moravskoslezského kraje a za zpracování titulních stran získal místo první.

V závěru bych rád citoval slova ředitele RNDr. Tomáše Hudce z rozhovoru, který poskytl v posledním čísle BOŽKOPISU: „Škola je svým vybavením úplně na špičce, když to srovnám s ostatními školami. Je to sice hezký obal, ale ten vnitřek je mnohem důležitější. Hodně mě těší, že tu máme dobré kantory, všichni jsou odborníci a z mého pohledu se taky chovají hezky ke studentům. (…) A škole přeju, ať je při té stovce pořád mladá, kvalitní, a studenti, kteří od nás odcházejí, ať v klidu dostudují vysoké školy a vzpomínají na studentská léta
na našem gymnáziu jako na ta nejlepší, protože ona obvykle ta nejlepší jsou.“

     Dokončeno dne 31. října 2021

Konec

 

Zdroje

1) Kronika školy od roku 2011

2) Sborník k 95. výročí založení gymnázia v Českém Těšíně 1921–2016, Těšínská tiskárna 2016

3) Výroční zprávy školy z let 2011/2012–2019/2020

4) Webové stránky školy

5) Fotoarchiv školy

Mgr. Václav Labaj

Fotogalerie

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578