Spolupráce s ČVUT Praha pokračuje

Projekt IRDS

Naše gymnázium spolupracuje s ČVUT Praha v rámci projektu „Informace pro rozvoj demokratické společnosti“, reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181 v rámci programu OP VVV. Do projektu jsme se zapojili jako spolupracující subjekt, a na našem gymnáziu bude probíhat ověřování nově vytvořeného vzdělávacího programu – Prezentace a práce s informacemi.

Ve dnech 27. - 28.5.2019 pokračoval na naší škole projekt IRDS. V prvním bloku si pro studenty připravila BcA. Michaela Caranová grafologický workshop, v jehož závěru všichni zúčastnění vytvořili grafologický rozbor textu psaného některým ze spolužáků. Další blok na téma písma navázal, tentokrát se věnoval kaligrafii a historii písma. Prezentace byla doplněna o praktickou část, ve které se každý pokusil o vytvoření zápisu pomocí speciálních pomůcek.

Druhý den projektového setkání se nesl ve slavnostním duchu. Prof.Václav Liška společně s Michaelou Caranovou ocenili nejpilnější žáky a všem předali osvědčení o absolvování projektu. 

 

Mgr. Kateřina Bernatíková

 

Fotogalerie

Spolupráce s ČVUT Praha pokračuje Spolupráce s ČVUT Praha pokračuje Spolupráce s ČVUT Praha pokračuje Spolupráce s ČVUT Praha pokračuje Spolupráce s ČVUT Praha pokračuje Spolupráce s ČVUT Praha pokračuje Spolupráce s ČVUT Praha pokračuje

Zpět na aktuality