Soutěžní diktát ve FrJ

Soutěžní diktát ve francouzštině 25. 3. 2014

Psát znamená také nemluvit. Mlčet. Nehlučně řvát. (M. Duras, esej Psát, 1993)


                                             Prapor Frankofonie

 

  M. Duras

 

 

Také tento rok jsme se zapojili do soutěžního diktátu pořádaného Alliance française Ostrava u příležitosti festivalu Dny frankofonie. Letošní ročník byl věnován 100. výročí narození francouzské spisovatelky Marguerite Duras (1914 – 1996).

Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle délky studia francouzského jazyka. Každé kategorii byl pak nadiktován krátký úryvek z vybraného spisovatelčina díla. Cílem bylo samozřejmě udělat co nejmenší počet chyb a tedy získat co nejmenší počet trestných bodů.

V dubnu přijede na naše gymnázium ředitel Alliance française Ostrava pan Olivier Dubert a  nejlepšího z každé kategorie odmění knihou.

Výherci:

I. kategorie: Ondřej Wrzecionko (tercie)
II. kategorie: Veronika Bocková (3. B)
III. kategorie: Ivana Saranová (kvinta)
IV. kategorie: Marek Kempný (sexta)
V. kategorie: Anna Rusnoková (oktáva)

"Podrobné výsledky soutěžního diktátu" (*.pdf)

Výhercům gratulujeme!

Mgr. Andrea Šteflová

 

Zpět na aktuality