Soutěže ve znalostech dějepisu

Naši žáci soutěžili v dějepisných soutěžích

V pátek 13. března 2015 se na Gymnáziu Komenského v Havířově uskutečnil 1. ročník nové dějepisné soutěže o putovní Slezský historický pohár mezi studenty gymnázií našeho regionu. Naše tříčlenné družstvo tvořili Martin Kukuczka a Michal Sikora (3. A) a Jiří Przybyla (7. SpA), kteří v konečném výsledku skončili na 5. místě.

Ve středu 18. března 2015 pořádal oblastní výbor SBZS dějepisnou soutěž dvoučlenných družstev gymnázií a středních odborných škol našeho regionu u příležitosti 70. výročí osvobození Československa. Naši školu reprezentovala 2 družstva: 1. družstvo ve složení Martin Kukuczka (3. A) a Jiří Przybyla (7. SpA), 2. družstvo pak ve složení Michal Sikora a David Adámek (oba 3. A). Oba naše týmy skončily v kategorii Gymnázia na 5. a 6. místě.

K dosaženým výsledkům našim reprezentantům blahopřejeme.

Za předmětovou komisi všeobecně vzdělávacích předmětů humanitních

Mgr. Václav Labaj

 

Fotogalerie

Soutěže ve znalostech dějepisu Soutěže ve znalostech dějepisu Soutěže ve znalostech dějepisu Soutěže ve znalostech dějepisu

Zpět na aktuality