• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Simulace veřejných zakázek a boj proti korupci

Dne 15. 4. se na našem gymnáziu odehrál zajímavý workshop pod vedením Mgr. Jiřího Římánka z neziskové organizace IPUR (Institut pro udržitelný rozvoj).

Studenti se zapojili do simulace jednání politiků, podnikatelů a občanů, kdy hlavním tématem tohoto simulovaného setkání bylo zadávání veřejných zakázek, což je proces, který se může stát terčem korupčních praktik. Studenti byli konfrontováni s reálnými situacemi a dilematy, kterým mohou čelit v roli rozhodovacích orgánů.

Mgr. Římánek se neomezoval pouze na vysvětlení samotného procesu zadávání veřejných zakázek, ale také zdůraznil rizika korupce a možnosti, jak těmto nekalým praktikám předcházet. Důraz byl kladen na důležitost občanské kontroly a transparentnosti veřejných financí.

Forma aktivizačního učení se ukázala jako velmi účinná, neboť dotazníkové měření vstupních a výstupních znalostí studentů ohledně problematiky korupčního jednání potvrdilo pokrok ve vědomostech v dané problematice. Tento workshop posílil povědomí o důležitosti transparentnosti a etiky ve veřejné sféře.

 

Mgr. Simona Belanová

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578