Setkání se zajímavým hostem

Setkání s PhDr. Jaroslavem Sojkou, Ph.D., hlavním správcem sbírek Pražského hradu.

Ve dnech 5. – 6. února 2019 jsme na naší škole přivítali vzácného hosta, PhDr. Jaroslava Sojku, Ph.D., historika umění Správy Pražského hradu, autora materiálů o jeho dějinách a uměleckých sbírkách, jenž zároveň přednáší o dějinách umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Pro seminaristy z dějepisu a moderních dějin připravil zajímavou přednášku o nejvýznamnějších dílech výtvarného a užitého umění Pražského hradu od dob raného středověku po 20. léta 20. století. Přednáška byla rozdělena do dvou dvouhodinových cyklů, a to na úterní odpoledne a středeční dopoledne.

V odpoledních hodinách se náš vzácný host seznámil s nejzajímavějšími místy Českého Těšína a Těšína, kdy měl mj. možnost prohlédnout si interiér kostela sv. Máří Magdaleny nebo umělecké sbírky Muzea Těšínského Slezska v Larischově paláci.

Jeho nevšední a neotřelý způsob prezentace nejvýznamnějších uměleckých děl Pražského hradu naše studenty zaujal natolik, že pro četné dotazy ani dvoudenní přednáškový blok časově nestačil.

V závěru pozval nás a naše studenty na návštěvu Pražského hradu, kterou rádi přijímáme.

 

Mgr. Václav Labaj

 

Fotogalerie

Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem Setkání se zajímavým hostem

Zpět na aktuality