• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Rozdělená americká společnost

Dne 31. května 2024 se žáci tříd 2. A, 3. A a 7. SA zúčastnili besedy na téma "Rozdělená americká společnost". Besedu pro ně připravil Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D., který působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky Ostravské univerzity.

Pan Beneš se v rámci své přednášky, která probíhala v anglickém jazyce, zaměřil na různé aspekty diferenciace společnosti ve Spojených státech amerických. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o politické polarizaci, která v USA hraje významnou roli. Diskutovalo se také o dalších jevech, které přispívají k rozdělení americké společnosti, jako jsou sociální nerovnosti nebo kulturní a ekonomické rozdíly.
Beseda poskytla studentům hlubší vhled do složitých dynamik americké společnosti a umožnila jim lépe pochopit, jak tyto jevy ovlivňují každodenní život lidí v USA. Byla to pro ně cenná příležitost obohatit své znalosti a zamyslet se nad aktuálními globálními problémy.
Děkujeme panu Beneši za jeho čas a inspirativní přednášku, která žákům nabídla nejen teoretické poznatky, ale i podněty k dalšímu zamyšlení a diskusi.

 

Mgr. Andrea Lipowská

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578