Regionální kolo debatní soutěže v němčině

Jugend debattiert international

Dne 21.3. se Kačka Nogová a Filip Fedor, die Bruderschaft der Unendlichkeit, zúčastnili regionálního kola projektu Jugend debattiert international v Olomouci, jediné mezinárodní německojazyčné debatní soutěže pro studentky a studenty středních škol ve střední a východní Evropě. Předmětem soutěže je debatování v němčině o tématech ze školního prostředí, o lidskoprávní tématice, dějinách a Evropě. Aktuálně se Jugend debattiert international každoročně účastní na 2 500 studentek a studentů druhých až třetích ročníků a jejich učitelé, a to na více než 150 středních školách v Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rusku, Slovinsku, na Slovensku a na Ukrajině.

I přes všudypřítomnou nervozitu se Kačce s Filipem povedlo argumenty protivníků vyvracet a elegantně obhajovat svůj, předem neznámý a později vylosovaný, postoj v debatě. I přes údajné rozdíly v jazykové úrovni mezi naším a ostatními, na němčinu zaměřenými, gymnázii, se dvěma těšínským soutěžícím povedlo paní profesorce štěstím rozzářit oči, jelikož byl jejich výkon nad všechna očekávání a naprosto porovnatelný se zdatnějšími němčináři. Úspěchu se dočkali dva opavští studenti, kteří se mezi 8 soutěžícími prorvali až k postupu do celostátního kola.

Ovšem dle mého byla samotná událost jistou odměnou, jelikož nám zkušenosti tímto dnem nabyté daly mnoho motivace k dalšímu studiu, a hlavně sebevědomí potřebné pro samotné používání jazyka. Proto za nás tři velice děkuji za možnost soutěže se účastnit a těším se na další podobné příležitosti.

Klára Moravcová, 7.SA  

Fotogalerie

Regionální kolo debatní soutěže v němčině Regionální kolo debatní soutěže v němčině Regionální kolo debatní soutěže v němčině

Zpět na aktuality