• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

První pomoc prakticky

Seminář ZSV – jak na první pomoc

Dne 6. října 2014 jsme se v hodině Semináře základních společenských věd účastnili praktické přednášky na téma první pomoc. Ta byla uskutečněna za pomoci studenta biomedicíny Honzy Heczka. V průběhu přednášky jsme prošli fází teoretickou a fází praktickou.

Fáze teoretická zahrnovala poučení o nouzových kontaktech, zásadách chování v krizových situacích a objasnění některých moderních zkratek jako například AED. Fáze praktická se skládala ze zvládnutí techniky oživování, a to jak u dospělých lidí, tak i u dětí a kojenců. Další částí praktického poučení pak bylo zvládnutí obvazové techniky a zastavení tepenného krvácení. Všichni studenti obě části s přehledem zvládali.

Tato přednáška pro nás byla velkým přínosem, neboť se prohloubily naše znalosti v oblasti první pomoci. Taktéž se jistě všem studentům s nabytými informacemi zvýšilo sebevědomí, které by mělo zajistit v možných krizových situacích racionální jednání.

Za studenty semináře Martin Kukuczka III.A

 

Mgr. Simona Belanová

Fotogalerie

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578