První pomoc prakticky

Seminář ZSV – jak na první pomoc

Dne 6. října 2014 jsme se v hodině Semináře základních společenských věd účastnili praktické přednášky na téma první pomoc. Ta byla uskutečněna za pomoci studenta biomedicíny Honzy Heczka. V průběhu přednášky jsme prošli fází teoretickou a fází praktickou.

Fáze teoretická zahrnovala poučení o nouzových kontaktech, zásadách chování v krizových situacích a objasnění některých moderních zkratek jako například AED. Fáze praktická se skládala ze zvládnutí techniky oživování, a to jak u dospělých lidí, tak i u dětí a kojenců. Další částí praktického poučení pak bylo zvládnutí obvazové techniky a zastavení tepenného krvácení. Všichni studenti obě části s přehledem zvládali.

Tato přednáška pro nás byla velkým přínosem, neboť se prohloubily naše znalosti v oblasti první pomoci. Taktéž se jistě všem studentům s nabytými informacemi zvýšilo sebevědomí, které by mělo zajistit v možných krizových situacích racionální jednání.

Za studenty semináře Martin Kukuczka III.A

Mgr. Simona Belanová

Fotogalerie

První pomoc prakticky První pomoc prakticky První pomoc prakticky

Zpět na aktuality