• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

První pomoc prakticky

Seminář ZSV – jak na první pomoc

Dne 6. října 2014 jsme se v hodině Semináře základních společenských věd účastnili praktické přednášky na téma první pomoc. Ta byla uskutečněna za pomoci studenta biomedicíny Honzy Heczka. V průběhu přednášky jsme prošli fází teoretickou a fází praktickou.

Fáze teoretická zahrnovala poučení o nouzových kontaktech, zásadách chování v krizových situacích a objasnění některých moderních zkratek jako například AED. Fáze praktická se skládala ze zvládnutí techniky oživování, a to jak u dospělých lidí, tak i u dětí a kojenců. Další částí praktického poučení pak bylo zvládnutí obvazové techniky a zastavení tepenného krvácení. Všichni studenti obě části s přehledem zvládali.

Tato přednáška pro nás byla velkým přínosem, neboť se prohloubily naše znalosti v oblasti první pomoci. Taktéž se jistě všem studentům s nabytými informacemi zvýšilo sebevědomí, které by mělo zajistit v možných krizových situacích racionální jednání.

Za studenty semináře Martin Kukuczka III.A

 

Mgr. Simona Belanová

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578