Prezenční výuka od 8.6.2020

Prezenční výuka od 8.6.2020

V pondělí 8.6. zahájíme prezenční výuku pro všechny žáky v omezeném rozsahu. Ve škole budou v jednom dni nejvýše dvě třídy ve čtyřech skupinách do 15 žáků. Začátek výuky bude v různých časech a proběhnou čtyři vyučovací hodiny. Rozvrh a časové rozložení hodin pro jednotlivé třídy je k dispozici v Bakalářích, bude také sdílen v cloudu a zaslán třídními učiteli. Základem výuky bude opakování učiva a dle zájmu žáků také případné doplnění klasifikace. Účast je dobrovolná, zároveň bude realizována i distanční výuka. Strava bude zajištěna ve školní jídelně. Hygienické a organizační pokyny jsou k dispozici na webu školy. Případné dotazy směřujte na své třídní učitele nebo ředitele školy mailem, telefonicky, případně v rámci třídních schůzek 4. 6. 2020.

Žáci musí dodržovat hygienické a bezpečnostní pokyny. Každý žák donese vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Výše zmíněné dokumenty si můžete stáhnout na odkazech:

Hygienické a bezpečnostní pokyny pro prezenční výuku (.pdf)

Čestné prohlášení (.pdf)

Tomáš Hudec, ř.š.

Zpět na aktuality