Přednášky z biologie pro studenty

Přednášky přírodovědkyň z Muzea Těšínska

Na přelomu listopadu a prosince 2014 uspořádala biologická sekce dvě přednášky pro studenty. Přednášejícími byly odborné pracovnice Muzea Těšínska – Mgr. Daniela Podstawková a Mgr. Strakošová.

Tématem první přednášky – pro žáky biologického semináře ze tříd Septima a 3. A – byly Biologické invaze. Jádrem problematiky byl průnik nepůvodních rostlin a živočichů do přírody České republiky a jejich vliv na zdejší ekosystémy.

Bioindikaci a biomonitoring si vyslechla třída 2. A a Kvinta. Podstatou těchto metod je využití živých organismů k určení kvality životního prostředí.

Mgr. Jarmila Kudělová

Fotogalerie

Přednášky z biologie pro studenty Přednášky z biologie pro studenty Přednášky z biologie pro studenty Přednášky z biologie pro studenty Přednášky z biologie pro studenty Přednášky z biologie pro studenty Přednášky z biologie pro studenty Přednášky z biologie pro studenty Přednášky z biologie pro studenty Přednášky z biologie pro studenty

Zpět na aktuality