Přednáška o šikaně a kyberšikaně

   Dne 20. 1. 2017 se na naší škole konala přednáška na téma „Šikana a kyberšikana“, kterou si připravila absolventka našeho gymnázia Rachel Benatzká, studentka 5. ročníku psychologie na Masarykově Univerzitě v Brně. Mimo nás, studentů, se jí zúčastnili také zástupci rodičovského sdružení naší školy.

   V první části přednášky jsme shlédli video o Amandě Todd, které se stalo tématem k rozboru a diskuzi. Náplní druhé části přednášky byla aktivita, jejímž cílem bylo vyzkoušet si různá postavení ve třídě, a tak zároveň lépe pochopit pocity v situacích, jež mohou v kolektivu nastat. Poté následovaly ukázky konkrétních případů kyberšikany v dnešní době.

   Přednáška byla zakončena debatou, jak předejít problémům s šikanou a kyberšikanou spojených, popřípadě jak je nejlépe řešit.

Anežka Pawelková, SpA

 

Zpět na aktuality