• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Pozvánka na soutěž - stavění mostů

Soutěž ve stavění mostů ze špejlí 10. 12. 2015

Gymnázium vyzvalo žáky ZŠ, aby si zkusili zasoutěžit se studenty gymnázia ve stavění mostů ze špejlí.   

    Soutěž je určena pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ a studenty QA a 1. ročníku gymnázia. Soutěží jednotlivá družstva (3 žáků) ve své kategorii.

 1. Kategorie: žáci ZŠ

 2. Kategorie: studenti G

Odměny: Věcné ceny pro vítězná 2 družstva z každé kategorie.

Harmonogram soutěže:

08:00 -8:30 - registrace týmů  

08:40 -zahájení soutěže

12:00 -ukončení stavby mostů

12:00 -13:00- vážení mostů, hodnocení porotou, zátěžová zkouška

13:30 -vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo časových posunů v harmonogramu soutěže.

 

Přihlášení družstev do soutěže: gaierova@gmct.cz  do 3. 12. 2015

 

Pravidla:

Ve 12:00 budou mosty zhodnoceny porotou po vzhledové stránce – originalita, design a poté zváženy a podrobeny zátěžové zkoušce. Most s nejlepším poměrem své hmotnosti k nosnosti s přihlédnutím na desing.

Geometrické požadavky  

Model musí překlenout mezeru mezi dvěma stoly o délce 55 cm. Délka přesahů mostu na stole není omezena. Most nesmí být ke stolu pevně ukotven, ani přivázán. Jinak bude sníženo hodnocení dle kritérií.

 

      

 

Šířka mostovky musí být minimálně 4 cm. Nad mostovkou musí být volný prostor o výšce minimálně 4 cm. To znamená, že by bylo možné na mostovku vsunout tyč o délce 55 cm.

 

Materiálové požadavky

   Pro zhotovení modelů si přinesou soutěžící materiál dřevěné špejle (2 balíčky), 4 metrový provázek, elektrickou lepící pistoli a tavné lepidlo. Pouze tučně zvýrazněné materiály mohou být součástí mostu.

   Soutěžící dostanou také podložku na řezání, nůž a pracovní stůl. Na stole není dovoleno řezat žádné materiály, ale výhradně na dodané podložce. Doporučení: Ostatní pomůcky včetně ochranných si soutěžící přinesou s sebou. Při práci s elektrickou lepící pistolí má soutěžící povinnost použít ochranné brýle. Doporučujeme použít také ochranné rukavice. Za bezpečnost zodpovídá doprovod družstev.

 

Způsob zatěžování

   Most bude zatěžován vodou nalévanou do barelu. Pokud nebude stačit voda, budou se přidávat i další předměty (závaží). Most musí být zatěžován ve svém středu-tzn. hranol bude položen na mostovku, nebo na jiný konstrukční prvek.

        

 

   Prosíme všechny týmy, aby vzaly na vědomí, že most bude-může být touto zátěžovou zkouškou zničen.

 

Srdečně zvu žáky ZŠ.

 

 

Mgr. Melánie Gaierová

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578