• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Poznávání fyziky mikrosvěta

International MasterClass

Jsem Lukáš Mikšík ze septimy a hodně mě zajímá fyzika.  Dne 11. 3. 2021 jsem se zúčastnil akce International MasterClass, jež probíhá již 17 let každoročně pod záštitou Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.  Z důvodů protiepidemických opatření se konala poprvé v historii on-line v průběhu celého dne, od 8 do 18 hodin.

         Několik dní předem jsme dostali e-mail s instrukcemi na stažení dat, s nimiž budeme pracovat, programem, v němž budeme data zpracovávat a odkazy s informacemi, které můžeme využít. V den konání, jsme se po připojení na videokonferenci pustili do první teoretické přednášky, která nás uvedla do problematiky mikrosvěta. Byly nám představeny zákony, jež v mikrosvětě platí a co vlastně budeme hledat. Následující přednáška byla již spíše praktická. Zaměřili jsme se na síly, které drží částice pohromadě a byli jsme uvedeni do problematiky rozpadů jednotlivých částic.  Pozornost byla především věnována bosonu Z a Higgsovu bosonu, jejichž nalezení bylo našim odpoledním cílem.

         Následovala krátká konference, kde jsme se seznámili s programem Hypatia. Poté jsme měli 2 hodiny na práci v tomto programu. Našim úkolem bylo z dat naměřených při simulacích proton-protonových srážek v LHC vybrat kandidáty na částice vzniklé rozpadem bosonu Z, případně Higgsova bosonu – hledali jsme tedy elektrony a pozitrony, miony, případně fotony. Následovalo stručné zhodnocení vybraných kandidátů a poté proběhla videokonference s vědeckými pracovníky v CERNu.

         Na této konferenci se sešli studenti i z ostatních míst v Evropě, kde se akce konala, z Udine a Pisy v Itálii a španělské Zaragozy. V hodinovém webináři nám bylo nastíněno, jak práce v CERNu probíhá, jakým způsobem se dá k této prestižní práci dostat, nebo co přesně taková práce obnáší. Také byla vyhodnocena zpracovaná data ze všech měst dohromady. Kromě těchto informací jsme měli během celé konference možnost psát otázky, na které nám bylo posléze odpovězeno buďto „naživo“, nebo také písemně. Na závěr jsme si zahráli kvíz Kahoot, který se týkal informací, které jsme za celý den nabyli.

         Celá akce byla velice zajímavá, zejména mě bavilo vyhodnocování dat v programu Hypatia. Dalším plusem bylo, že jak závěr v Opavě, tak celá konference s vědci probíhala v angličtině, takže jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku nových výrazů v tomto jazyce v oblasti fyzikální. Jsem si jist, že zkušenosti z této akce využiji v dalších studiích a bude-li se IMC konat i příští rok, s radostí se opět zúčastním.

Lukáš Mikšík, 7. SpA

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578