Pokyny pro výuku od 1.9.2020

Pokyny pro výuku od 1.9.2020

          Pokyny pro výuku v prostorách
 Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně od 1.9.2020.

                                                                   

 1. Hygienická pravidla

  1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

  2. Po vstupu do budovy školy si všichni žáci a ostatní osoby dezinfikují ruce.

  3. Při příchodu i odchodu z učebny si žáci umyjí ruce antibakteriálním mýdlem, které je připraveno v dávkovači a ruce si osuší jednorázovým papírovým ručníkem.

  4. Vyučující dbají ve třídách na pravidelné větrání prostor.

  5. V odborných učebnách žáci použijí také dezinfekční gel. Při odchodu z odborné učebny provedou vyučující dezinfekci pracovních míst žáků dezinfekčním rozprašovačem.

  6. Žáci mají k dispozici rovněž antivirovou dezinfekci na každé chodbě a při vstupu do sportovní haly.

  7. V rámci tělesné výchovy žáci použijí při vstupu i výstupu do haly antivirovou dezinfekci a při odchodu také antibakteriální mýdlo pro umytí rukou.

  8. Po ukončení hodiny tělesné výchovy provedou vyučující dezinfekci šaten.

  9. Na konci vyučování či příslušného učebního bloku žáci vyhodí své odpadky do koše a opustí třídu dle pokynů vyučujícího.

  10. V případě zdravotních komplikací, které odpovídají příznakům COVID 19 žáci okamžitě kontaktují nejbližšího zaměstnance školy a řídí se jeho pokyny.

 2. Toalety

  1. Na toalety odcházejte jednotlivě.

  2. Následně si umyjte ruce a použijte automatickou dezinfekci, která visí na stěně mezi toaletami.

 3. Strava

  1. Pro žáky starší 15 let je k dispozici nápojový automat. Při nákupu použijte jednorázové rukavice (následně je vyhoďte do připraveného koše) a dezinfekci rukou.

  2. Vlastní stravu, případně zboží z automatu, konzumujte ve své lavici ve třídě.

  3. V činnosti je školní jídelna, kde jsou k dispozici dotované obědy. K odběru oběda se musíte přihlásit přes strava.cz (doplňující informace u vedoucí jídelny).

  4. Oběd lze konzumovat přímo v jídelně, případně lze oběd odebrat v zatavených hygienických nádobách, které budou k dispozici včetně sáčku. Nelze odebrat oběd do vlastních nádob.

  5. Před vstupem do prostor jídelny si dezinfikujte ruce a dodržujte pokyny personálu.

 

Opatření mohou být upravena či změněna v závislosti na pokynech MŠMT, MZd, příslušné hygienické stanice, případně zřizovatele a vedení školy.

 

V Českém Těšíně dne 25. 8. 2020         

 

                                                                                                                  RNDr. Tomáš Hudec
                                                                                                                       ředitel školy

Zpět na aktuality