Poděkování primáře hematoonkologického oddělení FN Ostrava našim studentům za finanční dar

Primář hematoonkologického oddělení MUDr. Bohumír Blažek z Fakultní nemocnice Ostrava zaslal poděkování našim studentům za finanční dar.  (9000,- - výtěžek z Blešáku)
 

 

            Dar (9000,-) je výtěžkem z předvánočního Blešáku 2016

             (viz. http://www.gmct.cz/predvanocni-blesak-2016).

             Studenti totiž věnovali získanou částku na onkologicky

             nemocné děti ve Fakultní nemocnici Ostrava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blahopřejem a ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci i prodeji během Blešáku.

Mgr. Kateřina Bernatíková

 

Fotogalerie

Poděkování primáře hematoonkologického oddělení našim studentům za finanční dar

Zpět na aktuality