Pátý francouzský festival 2020

Festival „Umím francouzsky“

Cíl:
Cílem projektu je iniciace žáků základních a středních škol k aktivnímu užívání francouzštiny jako komunikačního prostředku. Pomocí moderních metod výuky chceme ukázat, že ovládat cizí jazyk slouží nejen k dorozumívání, předávání a sdílení myšlenek, ale zároveň může obohatit o kulturní prožitek či umožnit každému srovnání vlastních schopností a znalostí. Chceme tak přirozenou motivační formou žáky pobídnout a ukázat jim, kam dál se ještě mohou ve svých jazykových schopnostech posunout a rozvíjet.

Obsah:
Obsahem projektu jsou krátká, max. 8 minutová, vystoupení ve francouzském jazyce. Máme tím na mysli divadelní scénky a skeče, písně, recitaci básní, dramatizaci prózy apod.
Zúčastnit se mohou jednotlivci i skupiny, za školu jsou povolena max. 2 vystoupení.

Organizátoři:
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.
SUF (Sdružení učitelů francouzštiny, z.s.)

Garanti: vyučující francouzštiny
Mgr. Andrea Šteflová
Mgr. David Vlček

5. ročník festivalu „Umím francouzsky“ / „Je sais faire en français“


Vážení a milí kolegové francouzštináři,

dovolujeme si Vás pozvat na 5. ročník festivalu

„Umím francouzsky“ / „Je sais faire en français“,

který pořádá naše gymnázium ve spolupráci se Sdružením učitelů francouzštiny (SUF) pro žáky ZŠ a SŠ.

Po kladných ohlasech na předcházející ročníky i nadále pokračujeme v započaté tradici, která nám všem přináší tolik kulturních zážitků. Budeme velice rádi, když se s Vámi a s Vašimi žáky opět sejdeme v pátek dne 6. 3. 2020 v 10 hodin na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně a velmi rádi přivítáme mezi námi také nové účastníky.

Pokud máte chuť secvičit s žáky ve francouzštině divadelní hru či krátkou scénku, zazpívat francouzskou písničku, přednést báseň či zdramatizovat text frankofonního autora, ať už s jednotlivci či s celou skupinou, neváhejte a připojte se k nám.

Po předchozích zkušenostech s našimi časoprostorovými možnostmi jsme zvážili některé drobné změny v organizaci a upravili jsme maximální povolenou délku jednoho vystoupení na 8 minut a maximální velikost skupiny na 8 účinkujících. Prosíme, abyste tuto změnu respektovali. Stále zůstávají v platnosti maximálně 2 vystoupení za školu.

Motivaci můžete nalézt v reportáži regionální televize Polar, která vznikla u příležitosti třetího ročníku festivalu: https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-28-03-2018-17-25

Inspirovat se můžete také v krátkých videích z prvních čtyř ročníků:

ročník 2016: https://www.youtube.com/watch?v=G9plozXZ, _4k

ročník 2017: https://www.youtube.com/watch?v=ZMTjqzHgpEo

ročník 2018: https://www.youtube.com/watch?v=m3qu7jc_34Y

ročník 2019: https://www.youtube.com/watch?v=yjRr6It-hlo&feature=youtu.be

Také v tomto ročníku připravujeme za každé vystoupení diplomy a hodnotné ceny.

V příloze naleznete oficiální pozvánku a přihlášku, kterou zasílejte elektronicky na tento mail nebo na steflova@gmct.cz. Uzávěrka přihlášek je 12. 2. 2020, poté Vás seznámíme s podrobným časovým harmonogramem festivalu. V případě jakýchkoli dotazů se na nás s důvěrou obraťte.

Protože věříme, že jste stejní nadšenci jako my, chtěli bychom Vás požádat, abyste tuto zprávu rozeslali dalším kolegům francouzštinářům a rozšířili tak povědomí o festivalu.

Předem děkujeme a těšíme se na společně strávený den à la française.
 

Mgr. Andrea Šteflová

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, přísp. organizace

Frýdecká 689/30

737 01 Český Těšín