Olympiáda v anglickém jazyce

V lednu 2016 se na naší škole konala Olympiáda z anglického jazyka. Zúčastnilo se celkem 68 studentů, kteří byli rozděleni do tří kategorií. A kdo v dané kategorii prokázal nejlepší znalosti?

  V lednu 2016 se na naší škole konala Olympiáda
  z anglického jazyka. Tohoto školního kola sklá-
  dajícího se z písemného testu a ústní části se zú-
  častnilo celkem 68 studentů, kteří byli rozděleni
  do tří kategorií: G I. B (prima a sekunda), G II. B
 
(tercie a kvarta) a SŠ III. A (kvinta, sexta, septima,
  1. A, 2. A, 3. A).

  Vítězem v nejmladší kategorii G I. B se stal
  Šimon Špirka (Pa), druhý byl Lukáš Mikšík (Sa)
  a třetí Daniel Balon (Sa).

  V kategorii G II. B obsadil 1. místo Karel Koch (KA),
  2. místo   Marek Zelinka (KA) a 3. místo zaujal
  Erik Tuharský (KA).

  V nejstarší kategorii se na 1. místě umístili ex aequo
 
2 studenti : Johana Filipová (SxA) a Petr Wojtyla
  (SpA).  Druhá pak skončila Ivana Saranová (SpA)
  a třetí Ester Bubíková (3. A).

                                                       

Vítězové z každé kategorie postupují do okresního kola, které se bude konat v únoru tohoto školního roku. Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a postupujícím budeme držet palce do dalšího kola!

                                                                Vaši ANGLIČTINÁŘI

Fotogalerie

Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce

Zpět na aktuality