Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968

Projekt Jeden svět na školách – Člověk v tísni také u nás

                        

     V pátek 6. listopadu 2015 jsem se společně se svou třídou 4. A a dále pak se studenty z Oktávy A a se seminaristy dějepisu 3. ročníků zúčastnil projektu Jeden svět na školách, a to  na téma Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a počátku následné tzv. normalizace.

     Po úvodním proslovu našeho pana profesora Mgr. Václava Labaje jsme zhlédli 4 dokumentární snímky: U nás pomáhali taky, Filmový týdeník č. 35/1968, Deset bodů a Ticho. Následovala prohlídka výstavy dokumentující tuto dobu, ať už obrazovým materiálem nebo dobovými tiskovinami z osobní sbírky Mgr. Labaje. Pak proběhla beseda s pamětníkem Plk. Ing. Františkem Valdštýnem, který nám osobitým způsobem dokázal vysvětlit tehdejší situaci a vyjádřit na tuto dobu i období předcházející názory své i svých vrstevníků.         
    Výstava, filmová projekce i beseda nám poskytla jedinečnou příležitost alespoň z části pochopit tehdejší hektické období tzv. Pražského jara a následné normalizace. Pro mě osobně byla tato zkušenost velkým přínosem, neboť jsem nikdy dříve neměl možnost v tak krátkém čase získat množství informací, abych si byl schopen o této době utvořit ucelený obraz. Rovněž setkání s panem Valdštýnem bylo pro mě velmi isnpirující.

 

 

Za 4. A Martin Kukuczka.

 

Fotogalerie

Jeden svět na školách Jeden svět na školách Jeden svět na školách Jeden svět na školách Jeden svět na školách Jeden svět na školách Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968

Zpět na aktuality