Okresní kolo SOČ 2021

Ve středu 14. 4. 2021 jsme se my, studentky Kvinty Klára Brzosková a Veronika Liberdová, zúčastnily okresního kola 43. ročníku SOČ v oboru Fyzika. Toto kolo se konalo netradičně, v online prostředí. Pokusily jsme se letos vytvořit zajímavou práci, která měla ukázat, jak v budoucnu můžeme používat a recyklovat některé materiály na izolaci budov. Vytvořily jsme funkční model pro měření a zkoumaly jsme, jak se liší v izolačních schopnostech běžně dostupné materiály, které se zatím jako izolanty nevyužívají. Práce při měření a tvorbě modelu nás velmi bavila, díky ní jsme mohly v praxi využít teorii z hodin fyziky. Obohatily jsme se o další vědomosti a procvičily naši kreativitu a zručnost. K měření jsme použily ruční infračervený teploměr Omegascope, který nám zapůjčila škola. Podařilo se nám dobře obhájit tuto práci a nyní se těšíme na další krajské kolo. Poslechly jsme si také práce ostatních studentů a dozvěděly jsme se více informací například z oblasti informatiky, zdravotnictví, elektrotechniky a dalších.

                                                                                                                                                       Klára Brzosková a Veronika Liberdová

Fotogalerie

Okresní kolo SOČ 202

Zpět na aktuality