Odborný seminář na katedře geoinformatiky VŠB TU v Ostravě

V pondělí 27.1. se dvě skupiny studentů, třída 1. A a Kvinta, zúčastnili odborného semináře na katedře geoinformatiky vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Seminář byl zaměřen na praktické využití geoinformačních technologií. Během dvou hodin se studenti dověděli, co jsou to geoinformační systémy GIS, jaké je jejich využití v dnešním světě a k čemu je potřebujeme a také si prohlédli zajímavé mapové aplikace, které byly geoinformatiky vytvořeny a jež mnozí velmi často, ať už na počítači nebo v mobilech, využívají.

V druhé části semináře si pak studenti mohli samostatně pod vedením lektorů v softwaru vytvořit vlastní tematickou mapu. Jedna skupina studentů tvořila historickou mapu části Londýna v roce 1893 s výskytem cholery a druhá skupina se zabývala národními parky Afriky.

Věřím, že to pro studenty byla zajímavá praxe, a že je případně tento obor zaujal.

 

Text a foto: Mgr. Denisa Kufová

 

Fotogalerie

Odborný seminář na katedře geoinformatiky VŠB TU v Ostravě Odborný seminář na katedře geoinformatiky VŠB TU v Ostravě Odborný seminář na katedře geoinformatiky VŠB TU v Ostravě Odborný seminář na katedře geoinformatiky VŠB TU v Ostravě

Zpět na aktuality