• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Odborný seminář na katedře geoinformatiky VŠB TU v Ostravě

V pondělí 27.1. se dvě skupiny studentů, třída 1. A a Kvinta, zúčastnili odborného semináře na katedře geoinformatiky vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Seminář byl zaměřen na praktické využití geoinformačních technologií. Během dvou hodin se studenti dověděli, co jsou to geoinformační systémy GIS, jaké je jejich využití v dnešním světě a k čemu je potřebujeme a také si prohlédli zajímavé mapové aplikace, které byly geoinformatiky vytvořeny a jež mnozí velmi často, ať už na počítači nebo v mobilech, využívají.

V druhé části semináře si pak studenti mohli samostatně pod vedením lektorů v softwaru vytvořit vlastní tematickou mapu. Jedna skupina studentů tvořila historickou mapu části Londýna v roce 1893 s výskytem cholery a druhá skupina se zabývala národními parky Afriky.

Věřím, že to pro studenty byla zajímavá praxe, a že je případně tento obor zaujal.

 

Mgr. Denisa Kufová

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578