Neváhej a pomáhej!

Důležitost dobrovolnictví si v dnešní době moc neuvědomujeme, jelikož máme plno starostí sami se sebou a svým životem, a tak nejsme mnohdy ochotni vystoupit z naší komfortní zóny. Občas zapomínáme, že je na světě mnoho lidí, kteří naši pomoc opravdu potřebují, a i když nám to tak nepřipadá, jsou vděční za každou společně strávenou chvíli.

S možnostmi jak by mohli pomoci i studenti našeho gymnázia nás přišla obeznámit paní Macečková, která pracuje v organizaci LYDIE, spadající pod Slezskou diakonii. Děti a mladí dospělí, kterým se tato organizace věnuje, jsou často ohroženi sociálním vyloučením, přesto oplývají řadou talentů. K rozkvětu jejich talentů je však zapotřebí podpora, a právě tu jim organizace LYDIE poskytuje.

Pomoc dobrovolníka pak může spočívat v mnoha formách. Může se jednat například o výpomoc s přípravou tábora, či o pravidelné docházení za dětmi nebo i o prosté poskytnutí hrubé mužské síly. Dobrovolníkem se můžeš stát i ty, tak neváhej a pomáhej!

Kontakt na organizaci LYDIE:

Tel. 603 508 765

Email: lydie@slezskadiakonie.cz

 

M&M 2.A

 

Fotogalerie

Neváhej a pomáhej!

Zpět na aktuality