• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Nadační fond ocenil nejlepší studenty roku 2018

Již po sedmé se konalo tradiční „novoroční setkání“ vedení školy a Nadačního fondu přátel Gymnázia v Českém Těšíně (NFPGČT) s příznivci a sponzory, s pedagogy a studenty, kteří v loňském roce (2018) zaznamenali mimořádný úspěch v soutěžích či jiných oblastech činnosti reprezentující naši školu.

Oproti předchozím ročníkům se to letos v publiku doslova hemžilo velkým počtem vzácných hostů, což svědčí o dobrých vztazích našeho gymnázia se sponzory, zřizovatelem, městem i dalšími vzdělávacími institucemi. Pozvání přijali Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana pro oblast školství, Mgr. Gabriela Hřebačková – starostka města, Ing. Vít Slováček – místostarosta města, PaedDr. Martin Rangl – z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. – z Vysoké školy báňské, doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. – z katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství TU Ostrava, PaedDr. Zbyšek Ondřeka – ředitel Muzea Těšínska, plk. Ing. František Valdštýn – vojenský historik a dřívější pracovník ministerstva obrany, Ing. David Molin – ze společnosti Kovona Systém Český Těšín (tradiční sponzor gymnázia), PhDr. Petr Majer – předseda frýdecko-místecké jednoty Československé obce legionářské a kronikář obce Bystřice, Mgr. Stanislav Dlouhý z Úřadu vlády České republiky (z Agentury pro sociální začleňování – lokální konzultant pro oblast vzdělávání), zástupci SRPŠ v čele s místopředsedkyní Petrou Huczalovou, doc. Bohumil Maroš, CSc. – dlouholetý vysokoškolský pedagog a spoluzakladatel NF, a další členové výboru NF – pokladník Mgr. Karel Přikryl a místopředseda Mgr. Jaromír Dűmler.

V krátkém kulturním vystoupení, jež zajistila Mgr. Iva Dluhošová, zazpíval píseň „Barák na odstřel“ a sám se při ní na klavír doprovodil Matěj Janík z Kvarty A a interpretaci jeho vlastní anglické písně s kytarou podbarvil hrou na druhou kytaru jeho bratr Samuel z téže třídy. Natálie Kaletová z Kvinty A přidala další dvě anglické písně za doprovodu spolužáků Pavla Reichenbacha (saxofon), Petra Szczurka (kytara), Matouše Huczaly (bicí) a Karolíny Kostkové ze 4. A (klavír). 

Po krátkých zdravicích náměstka hejtmana a starostky města přiblížil pak v názorné prezentaci hlavní události a proměny, kterými naše gymnázium prošlo v roce 2018, ředitel RNDr. Tomáš Hudec.

Hlavní bod programu, předání certifikátů a finančních odměn ohodnoceným studentům, zajistili zástupci NFPG – doc. Bohumil Maroš, Mgr. Jaromír Dűmler a Mgr. Karel Přikryl.

První „Cena nadačního fondu“ putovala do rukou Kláry Moravcové z Oktávy A – za šéfredaktorsky úspěšné vedení školního časopisu „Božkopis“, který se pod jejím vedením katapultoval mezi nejlepší středoškolské časopisy v Moravskoslezském kraji – loni získal 1. místo v kategorii „Cena školních redakcí“, 2. místo v kategorii středních škol a ocenění za nejlepší obsah v kategorii „Středoškoláci“ – a neztratil se ani v celorepublikové konkurenci, kde obsadil 6. místo v  celostátní soutěži středoškolských časopisů. K ocenění nemalou měrou přispělo i její pravidelné přispívání na školní web a tvůrčí podíl na studentském filmu „Kdo vyhraje? aneb Tajemství papíru“, jenž byl nominován mezi tři nejlepší snímky festivalu Envofilm 2018 a oceněn zvláštní cenou starosty města jako „Nejlepší těšínský film“.

Druhou „Cenu nadačního fondu“ převzala Dominika Mokroszová z Oktávy A – za úspěšnou reprezentaci školy v logické olympiádě, v níž se v posledních dvou letech probojovala vždy až do celostátního kola. Kromě toho v kvintě a sextě reprezentovala v matematické olympiádě, kde se probojovala vždy do krajského kola. Navíc se v loňském roce autorsky i herecky podílela na výše zmíněném studentském filmu „Kdo vyhraje? aneb Tajemství papíru“.

Třetí „Cenu nadačního fondu“ obdržel Jakub Daniel Kaczmarczyk ze 4. A – talentovaný muzikant, který ovládá hru na několik hudebních nástrojů a reprezentuje gymnázium od prvního ročníku na všech kulturních akcích, které škola pořádá. Kromě toho exceluje v soutěžích ve francouzském jazyce – loni 2. místo v krajské olympiádě z FrJ a 2. místo v krajském kole soutěže v konverzaci ve FrJ.

Speciální „Cenu Petra Jana Pajase“ převzal Jakub Belan z Tercie A, který i při velkém sportovním vytížení (hraje závodně hokej) úspěšně reprezentuje školu v matematických soutěžích (Matematický klokan, Pythagoriáda, Gymnazion), v nichž se probojovává vždy na horní příčky okresních (to je v těchto soutěžích nejvyšších) postupových kol.

Tři mimořádné ceny udělil letos i ředitel gymnázia. Cenu pro sedm studentů, kteří získali mezinárodní certifikát z FrJ, převzala jejich vyučující Mgr. Andrea Šteflová, cenu za nebývale rozsáhlou aktivitu v oblasti charitativní péče (za organizaci „Blešáku“ a působení na akcích pro hendikepované lidi ve stacionáři „Radost“) obdržel Martin Edvard Šrubař ze Sexty A a „Výroční cenu gymnázia“ pro osobnost roku 2018 předal ředitel v závěru oficiální části za dlouholetou podporu školy ze strany města Ing. Vítu Slováčkovi.

Setkání pak završila neoficiální část, v níž si přítomní hosté vzájemně vyměňovali u bohatě prostřeného stolu názory na nejrůznější témata.

Foto: Eliška Lindovská, septima

 

 

PhDr. Alena Hasáková

Fotogalerie

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578