• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Nadační fond ocenil nejlepší studenty roku 2018

Již po sedmé se konalo tradiční „novoroční setkání“ vedení školy a Nadačního fondu přátel Gymnázia v Českém Těšíně (NFPGČT) s příznivci a sponzory, s pedagogy a studenty, kteří v loňském roce (2018) zaznamenali mimořádný úspěch v soutěžích či jiných oblastech činnosti reprezentující naši školu.

Oproti předchozím ročníkům se to letos v publiku doslova hemžilo velkým počtem vzácných hostů, což svědčí o dobrých vztazích našeho gymnázia se sponzory, zřizovatelem, městem i dalšími vzdělávacími institucemi. Pozvání přijali Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana pro oblast školství, Mgr. Gabriela Hřebačková – starostka města, Ing. Vít Slováček – místostarosta města, PaedDr. Martin Rangl – z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. – z Vysoké školy báňské, doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. – z katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství TU Ostrava, PaedDr. Zbyšek Ondřeka – ředitel Muzea Těšínska, plk. Ing. František Valdštýn – vojenský historik a dřívější pracovník ministerstva obrany, Ing. David Molin – ze společnosti Kovona Systém Český Těšín (tradiční sponzor gymnázia), PhDr. Petr Majer – předseda frýdecko-místecké jednoty Československé obce legionářské a kronikář obce Bystřice, Mgr. Stanislav Dlouhý z Úřadu vlády České republiky (z Agentury pro sociální začleňování – lokální konzultant pro oblast vzdělávání), zástupci SRPŠ v čele s místopředsedkyní Petrou Huczalovou, doc. Bohumil Maroš, CSc. – dlouholetý vysokoškolský pedagog a spoluzakladatel NF, a další členové výboru NF – pokladník Mgr. Karel Přikryl a místopředseda Mgr. Jaromír Dűmler.

V krátkém kulturním vystoupení, jež zajistila Mgr. Iva Dluhošová, zazpíval píseň „Barák na odstřel“ a sám se při ní na klavír doprovodil Matěj Janík z Kvarty A a interpretaci jeho vlastní anglické písně s kytarou podbarvil hrou na druhou kytaru jeho bratr Samuel z téže třídy. Natálie Kaletová z Kvinty A přidala další dvě anglické písně za doprovodu spolužáků Pavla Reichenbacha (saxofon), Petra Szczurka (kytara), Matouše Huczaly (bicí) a Karolíny Kostkové ze 4. A (klavír). 

Po krátkých zdravicích náměstka hejtmana a starostky města přiblížil pak v názorné prezentaci hlavní události a proměny, kterými naše gymnázium prošlo v roce 2018, ředitel RNDr. Tomáš Hudec.

Hlavní bod programu, předání certifikátů a finančních odměn ohodnoceným studentům, zajistili zástupci NFPG – doc. Bohumil Maroš, Mgr. Jaromír Dűmler a Mgr. Karel Přikryl.

První „Cena nadačního fondu“ putovala do rukou Kláry Moravcové z Oktávy A – za šéfredaktorsky úspěšné vedení školního časopisu „Božkopis“, který se pod jejím vedením katapultoval mezi nejlepší středoškolské časopisy v Moravskoslezském kraji – loni získal 1. místo v kategorii „Cena školních redakcí“, 2. místo v kategorii středních škol a ocenění za nejlepší obsah v kategorii „Středoškoláci“ – a neztratil se ani v celorepublikové konkurenci, kde obsadil 6. místo v  celostátní soutěži středoškolských časopisů. K ocenění nemalou měrou přispělo i její pravidelné přispívání na školní web a tvůrčí podíl na studentském filmu „Kdo vyhraje? aneb Tajemství papíru“, jenž byl nominován mezi tři nejlepší snímky festivalu Envofilm 2018 a oceněn zvláštní cenou starosty města jako „Nejlepší těšínský film“.

Druhou „Cenu nadačního fondu“ převzala Dominika Mokroszová z Oktávy A – za úspěšnou reprezentaci školy v logické olympiádě, v níž se v posledních dvou letech probojovala vždy až do celostátního kola. Kromě toho v kvintě a sextě reprezentovala v matematické olympiádě, kde se probojovala vždy do krajského kola. Navíc se v loňském roce autorsky i herecky podílela na výše zmíněném studentském filmu „Kdo vyhraje? aneb Tajemství papíru“.

Třetí „Cenu nadačního fondu“ obdržel Jakub Daniel Kaczmarczyk ze 4. A – talentovaný muzikant, který ovládá hru na několik hudebních nástrojů a reprezentuje gymnázium od prvního ročníku na všech kulturních akcích, které škola pořádá. Kromě toho exceluje v soutěžích ve francouzském jazyce – loni 2. místo v krajské olympiádě z FrJ a 2. místo v krajském kole soutěže v konverzaci ve FrJ.

Speciální „Cenu Petra Jana Pajase“ převzal Jakub Belan z Tercie A, který i při velkém sportovním vytížení (hraje závodně hokej) úspěšně reprezentuje školu v matematických soutěžích (Matematický klokan, Pythagoriáda, Gymnazion), v nichž se probojovává vždy na horní příčky okresních (to je v těchto soutěžích nejvyšších) postupových kol.

Tři mimořádné ceny udělil letos i ředitel gymnázia. Cenu pro sedm studentů, kteří získali mezinárodní certifikát z FrJ, převzala jejich vyučující Mgr. Andrea Šteflová, cenu za nebývale rozsáhlou aktivitu v oblasti charitativní péče (za organizaci „Blešáku“ a působení na akcích pro hendikepované lidi ve stacionáři „Radost“) obdržel Martin Edvard Šrubař ze Sexty A a „Výroční cenu gymnázia“ pro osobnost roku 2018 předal ředitel v závěru oficiální části za dlouholetou podporu školy ze strany města Ing. Vítu Slováčkovi.

Setkání pak završila neoficiální část, v níž si přítomní hosté vzájemně vyměňovali u bohatě prostřeného stolu názory na nejrůznější témata.

Foto: Eliška Lindovská, septima

 

 

PhDr. Alena Hasáková

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578