• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Nadační fond již po páté ocenil naše nejlepší studenty

Ceny NFPG 2017

Dne 11. ledna 2017 v pět hodin odpoledne se na naší škole již tradičně setkali na pozvání Nadačního fondu přátel Gymnázia v Českém Těšíně (NFPG ČT) a vedení školy zajímaví hosté – příznivci a donátoři našeho gymnázia – se zástupci nadačního fondu, pedagogy a vybranými studenty, aby zhodnotili a ocenili významné úspěchy uplynulého roku 2016.  

Po studentské hymně Gaudeamus igitur a krátké hudební produkci, již zajistila Mg. Iva Dluhošová z řad studentů Sexty A a 2. A, vystoupil s názornou prezentací proměn a hlavních aktivit naší školy v roce 2016 ředitel RNDr. Tomáš Hudec.

Hlavní bod programu, předání certifikátů a finančních odměn ohodnoceným studentům, zajistili zástupci NFPG – doc. Bohumil Maroš, mj. náš absolvent z roku 1956, který neváhal přijet navzdory mrazivému počasí ze svého celoživotního působiště v Brně, Mgr. Jaromír Dűmler a Mgr. Karel Přikryl. Ze sponzorského přispění firmy Kovona Systém, jejíž výkonný ředitel Ing. David Molin byl akci rovněž osobně přítomen, byly předány dvě „Ceny nadačního fondu“ za úspěšnou reprezentaci školy na celostátní a mezinárodní úrovni studentkám Ester Bubíkové a Petře Fúrikové (maturantkám ze 4. A) a finančně osobně dotovaná cena člena hlavního výboru nadace „Cena Petra Jana Pajase“ studentu Sekundy A Matěji Janíkovi v kategorii „talent roku“.

Došlo rovněž k předání certifikátu v hodnotě 1.000 Kč nadačnímu fondu z výtěžku „Blešáku“, který před Vánocemi uspořádala pod vedením třídní učitelky Mgr. Kateřiny Bernatíkové třída Kvarta A. Tyto peníze byly předány jako dar k přispění na obnovu hrobu Josefa Božka (po němž je od září 2016 pojmenováno naše gymnázium) na Olšanských hřbitovech.

V neoficiální části setkání pak mohli účastníci rozvíjet u bohatě prostřeného stolu diskuse na nejrůznější témata týkající se života školy. A že bylo o čem diskutovat, svědčí fakt, že se tato neformální část protáhla až do večerních hodin.

Foto: Veronika Szotkowská, 2. A

       

 

PhDr. Alena Hasáková

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578