Mezinárodní workshop Management vody

Návštěva Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

V pátek 26. 5. 2017 se žáci chemického semináře zúčastnili mezinárodního workshopu v rámci projektu Management vody, který pořádá Vysoká škola báňská v Ostravě.

V první části programu jsme vyplnili krátkou anketu týkající se vody a vyslechli z úst profesorů univerzity podrobné informace o chodu hornicko-geologické fakulty, elektrotechniky a inženýrství. Následovalo pár slov doc. Ing. Bohumila Horáka, Ph.D. o výzkumech, které univerzita provádí, o dosavadních úspěších a kontaktech se zahraničím. V další části programu jsme absolvovali prohlídku několika fakult, univerzitní knihovny, studovny a laboratoří.

Tímto ale naše spolupráce s VŠB nekončí! Už v pondělí 5. 6. 2017 se koná na naší škole další část workshopu, která je zaměřena spíše na praktickou stránku věci, tedy analýzu vzorků vody z našeho okolí.

 

Eliška Korzonková, 3.A

Fotogalerie

Mezinárodní workshop Management vody Mezinárodní workshop Management vody Mezinárodní workshop Management vody Mezinárodní workshop Management vody Mezinárodní workshop Management vody Mezinárodní workshop Management vody Mezinárodní workshop Management vody Mezinárodní workshop Management vody Mezinárodní workshop Management vody Mezinárodní workshop Management vody

Zpět na aktuality