Město Český Těšín ocenilo i naše studenty

Plaketa a věcné dary pro tři naše studenty za studium a reprezentaci školy i města

V Kulturním a společenském středisku Střelnice se 21. června dopoledne sešli představitelé města v čele se starostou Ing. Vítem Slováčkem a místostarostkou Mgr. Gabrielou Hřebačkovou se zástupci českotěšínských škol – z pěti základních a čtyř středních, které působí na území města, a předali nejlepším žákům a studentům těchto škol ocenění za vynikající studijní výsledky.

Za naše gymnázium byli nominováni tři studenti – ze Sekundy A Samuel Janík a ze Sexty A Filip Fedor a Ondřej Wrzecionko. Kromě plakety v pevných deskách obdrželi všichni ocenění i drobné věcné dary, a zejména si odnesli příjemný zážitek z důstojné akce, která je velmi pěkným dokladem toho, jak si naše Město váží žáků a studentů, kteří ho v rámci svých škol reprezentují v nejrůznějších soutěžích regionálního i celostátního významu.

PhDr. Alena Hasáková

Foto: Dorota Havlíková

Fotogalerie

Město Český Těšín ocenilo i naše studenty Město Český Těšín ocenilo i naše studenty Město Český Těšín ocenilo i naše studenty Město Český Těšín ocenilo i naše studenty Město Český Těšín ocenilo i naše studenty Město Český Těšín ocenilo i naše studenty Město Český Těšín ocenilo i naše studenty Město Český Těšín ocenilo i naše studenty

Zpět na aktuality