• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Medaile Ministerstva školství putovala na Gymnázium Josefa Božka

Dne 14. 9. 2023 převzala Mgr. Kateřina Bernatíková z rukou Mikuláše Beka nejvyšší rezortní ocenění Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Učitelka českého a německého jazyka pracuje na Gymnáziu Josefa Božka od srpna 2002. Její žáci jsou pravidelně úspěšní v mnoha akcích a soutěžích.  

Kromě své práce na gymnáziu se věnuje mnoha dalším činnostem, které jsou úzce spjaty se vzdělávacím procesem. Působí jako metodik krajského akčního plánu v oblasti čtenářské gramotnosti, jako členka pracovní skupiny pro přezkum maturitních slohových prací,je také členkou expertního týmu pro posouzení jazykové srozumitelnosti testů z českého jazyka a literatury a členkou oblastního týmu Český jazyk a literatura projektu SYPO. 

Podílela se na spoluautorství knihy Josef Božek, kterou vydal vydal spolek SVATOBOR ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Božka v r. 2022. 

Podílí se na realizaci mnoha národních i mezinárodních projektů. Patří mezi ně např. IRDS (Informace pro rozvoj demokratické společnosti), Kritické myšlení se Sherlockem (společně s ČVUT a Muzeem policie), Mediální gramotnost (ve spolupráci s ombudsmanem Českého rozhlasu Praha), Josef Božek (spolupráce s Muzeem Těšínska, ČVUT a historiky). 

Zcela mimořádnou aktivitou je její zapojení do charitativní činnosti. Klíčovým počinem v této oblasti je tzv.Blešák, který Mgr. Bernatíková organizuje již deset let. Pod vedením své vyučující sbírají žáci školy celý podzim věci vhodné k dalšímu prodeji. Předposlední školní den v kalendářním roce pak probíhá samotná akce. Žáci prodávají nejen předměty, ale i občerstvení, které sami připraví. Celý výtěžek akce pak putuje organizaci HAIMA Ostrava, která pečuje o vážně nemocné děti. Hlavně díky kolegyni Bernatíkové obdrželo gymnázium Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2021. 

Mgr. Bernatíková je bezesporu jednou z vůdčích osobností vzdělávacího procesu na škole. Díky ní odchází absolventi školy vybaveni nejen pro studium na prestižních vysokých školách, ale také jako empatické osobnosti neváhající pomoci slabším. 

Ocenění MŠMT je ve správných rukách.

 

Tomáš Hudec, ředitel školy

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578