Literární soutěž v rámci projektu Erasmus

Téma - „NEJHEZČÍ PŘÍBĚH O PŘÁTELSTVÍ A SOLIDARITĚ“

 

 

 

 

V rámci projektu Erasmus + BULLYING AND CYBERBULLYING:

HOW TO PREVENT AND FIGHT THE VIOLENCE AT SCHOOL”
 

vyhlašujeme literární soutěž na téma:

„THE MOST BEAUTIFUL STORY OF FRIENDSHIP AND SOLIDARITY“

 

1/v anglickém jazyce /rozsah práce přibližně 1 strana A4/

2/v českém jazyce /rozsah práce přibližně 1 strana A4/ téma česky:

„NEJHEZČÍ PŘÍBĚH O PŘÁTELSTVÍ A SOLIDARITĚ“

 

Odevzdávejte do 31. 3. 2016 Mgr. Belanové.

Anglická část soutěže bude vyhodnocena vyučujícími anglického jazyka, soutěž v českém jazyce bude vyhodnocena předmětovou komisí českého jazyka. Je možné se účastnit pouze jedné části soutěže či obou současně.

Na vaše příspěvky se již těšíme!

************************

V literární soutěži na téma:

„NEJHEZČÍ PŘÍBĚH O PŘÁTELSTVÍ A SOLIDARITĚ“

v anglickém jazyce zvítězila Eliška Bílková /SpA/ a v českém jazyce zvítězila Radka Cieslarová /4.A/.

Příspšvek Elišky Bílkové - ZDE

Příspěvek Radky Cieslarové - ZDE

Vítězkám blahopřejeme!

 

Mgr. Simona Belanová

  

 

Zpět na aktuality