Kvantová mechanika a ionizující záření pro studenty

Beseda a přednáška v aule

Fyzika je skutečně velmi zajímavý předmět, který zkoumá svět kolem nás. V současné době se výzkumy dosud neznámých fyzikálních jevů stále zlepšují a pomáhají vysvětlit jevy, které jsme zatím nedokázali popsat a definovat. O tom se mohli přesvědčit studenti vyšších ročníků, kteří si poslechli dne 23. 2. 2018 velmi zajímavé informace na přednáškách Bc. Ondřeje Kořistky, studenta 4. ročníku ČVUT v Praze.

Studenti KA, QA a 1. ročníku si poslechli přednášku „S čertem špatně, bez čerta hůř aneb člověk a ionizující záření.“ Dozvěděli se informace o záření jako přirozené součásti okolí, jeho biologické účiny, o externím ozáření člověka. Seznámili se s činností oborů radiodiagnostiky a radioterapie, dozvěděli se o jaderných katastrofách, co jsou mýty a fakta.

Studenti SxA, 2. roč., SpA a 3. ročníku ohromila přednáška „Na cestě ke kvantové mechanice“. Dozvěděli se, čím se zabývá kvantová mechanika, poučili se o historickém vývoji fyziky, experimentech, které vedly k formulaci kvantové mechaniky.

Obě přednášky studenty zaujaly, byl vidět zájem studentů o nové poznatky z výzkumů a nové informace. Možná někoho oslovily tak, že se v budoucnu bude věnovat této problematice.

Mgr. Melánie Gaierová

Foto Mgr. Jana Lukešová

 

Fotogalerie

Kvantová mechanika a ionizující záření pro studenty Kvantová mechanika a ionizující záření pro studenty Kvantová mechanika a ionizující záření pro studenty Kvantová mechanika a ionizující záření pro studenty Kvantová mechanika a ionizující záření pro studenty Kvantová mechanika a ionizující záření pro studenty Kvantová mechanika a ionizující záření pro studenty Kvantová mechanika a ionizující záření pro studenty Kvantová mechanika a ionizující záření pro studenty

Zpět na aktuality