Komise proti šikaně

                                                              

 

V rámci projektu Erasmus+ „Bullying and Cyber-Bullying: How to Prevent and Fight the Violence at School", byla na našem gymnáziu zřízena

„Komise proti šikaně“.

Členy komise jsou zástupci rodičů, studentů školy i vyučující. Na jednotlivé členy se můžete s důvěrou i anonymně obrátit s jakýmkoli problémem týkajícím se případné šikany či kyberšikany, a to nejen ve školním prostředí, ale i mimo něj. Naše komise se pokusí daný konkrétní problém řešit, v případě potřeby může také kontaktovat odborníky v dané problematice či zavést preventivní opatření.

Členové komise:

Petra Huczalová /za rodiče/: huczalovap@seznam.cz

Petra Fedorová /za rodiče/: petra.fedorova@post.cz

Hana Marťáková /za studenty/: hanna.m@post.cz

Kateřina Kopecká /za studenty/: katerina.kope@seznam.cz

Simona Belanová /za vyučující/: belanova@gmct.cz

Monika Lýsková /za vyučující/: lyskova@gmct.cz

Děkujeme Vám, že společně s námi vytváříte lepší a přátelštější prostředí k práci i životu, a to nejen pro sebe, ale i pro druhé. 

Zpět na aktuality