Jazyky hrou 2014

Úspěch na jazykové soutěži v Havířově

Ve čtvrtek 15. května 2014 se šest žáků Kvarty A zúčastnilo soutěže „Jazyky hrou“, kterou pořádala Základní škola Mládežnická v Havířově – Podlesí. Této soutěže se každoročně účastní základní školy a gymnázia z celého Moravskoslezského kraje. Po příjezdu bylo všem účastníkům nabídnuto malé pohoštění, poté se asi dvě stovky účastníků odebraly do tříd, kde měly prokázat,  že cestu nevážily nadarmo.

Soutěžilo se v anglickém, německém a francouzském jazyce, na každý z nich byli vysláni dva studenti z naší školy. Podstata soutěže spočívala v plnění asi dvacítky rozličných úkolů, každý v časovém limitu tří minut. Podle počtu správných odpovědí byla každá dvojce bodově ohodnocována. Ve velké konkurenci naši studenti obsadili: ve francouzském jazyce Adéla Sobotíková a Matěj Latka 3.místo, v anglickém jazyce   (Martina Byrtusová a Martin Opálka) 2. místo a v německém jazyce (Karolína Stredanská a Martin Martiniak) dokonce  1.místo! Reprezentantům naší školy v příštích ročnících přejeme mnoho zdaru.

 

 Matěj Latka, Kvarta A

Fotogalerie

Jazyky hrou 2014 Jazyky hrou 2014 Jazyky hrou 2014 Jazyky hrou 2014

Zpět na aktuality