• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Jak dobře znáš svůj kraj – vlastivědná soutěž pro českotěšínské deváťáky

         Ve čtvrtek 15. února 2018 se v dopoledních hodinách se v aule naší školy konala vlastivědná soutěž pod názvem: Jak dobře znáš svůj kraj, která byla určena žákům 9. tříd českotěšínských základních škol.
       S nápadem uspořádat takovou soutěž přišel ředitel gymnázia RNDr. Tomáš Hudec a velmi brzy se vytvořil realizační tým ve složení: PhDr. Alena Hasáková, PaedDr. Jiří Pavelka a Mgr. Václav Labaj. Patronát nad soutěží převzal českotěšínský starosta Ing. Vít Slováček. A tak bylo rozhodnuto, že budou osloveny všechny české základní školy ve městě, které sestaví čtyřčlenná družstva, a že soutěž bude mít tři kola.
       Nakonec se jí zúčastnilo 8 družstev, když Základní škola Pod Zvonek postavila 3 družstva, Masarykova základní škola a Základní škola Hrabina po dvě družstva a Základní škola Kontešinec jedno družstvo.
      V prvním kole žáci odpovídali na 30 testových otázek z oblasti historie, zeměpisu a přírodopisu našeho regionu. Druhé kolo bylo poznávací – soutěžící měli uhádnout z 20 fotografií objekty, které se na území Těšínského Slezska nachází. Ve třetím kole pak měli za úkol, co nejrychleji sestavit jednoduchý elektrický obvod. Maximální počet dosažených bodů celé soutěže byl 74.
     A jak to nakonec dopadlo? Jestliže vítězné družstvo zvítězilo s naprostým přehledem, výsledky družstev na 2. a 3. místě byly velmi těsné, rozhodlo umístění v 1. kole.
      Tři vítězná družstva pak obdržela diplomy, knižní odměny a „ flešky“, ale ani ostatní družstva neodešla s prázdnou, poněvadž pro všechny soutěžící i pedagogický doprovod byly připraveny drobné dárky.
        V rámci soutěže nechyběla rovněž prohlídka školy, občerstvení a oběd.

        Výsledky soutěže


1. Družstvo č. 3 (KRTEČKOVA LOPATKA) – ZŠ Masarykova (Patrik Prymula, Dominik Smetana, Ondřej Bojko a Adam Jendrulek)  - 50 bodů

2. Družstvo č. 8 (ŽELEZNÍ KACÍŘI) – ZŠ Hrabina (Zuzana Recmanová, Andrea Macurová, Lucie Siudová a Lukáš Stařičný) – 33 bodů

3. Družstvo č. 7 (POHODÁŘI) – ZŠ Hrabina (Zuzana Krucinová, Pavla Sojková, Ivana Lacková a Vojtěch Kučera) – 33 bodů
 

      Všem úspěšným družstvům blahopřejeme.
      Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat Městu Český Těšín, Muzeu Těšínska, vedení, sekretariátu, kuchařkám a studentkám Septimy A našeho gymnázia za pomoc při realizaci této akce.

 

Foto: Ing. Jaroslav Ochodek a PaedDr. Jiří Pavelka

 

Mgr. Václav Labaj

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578