• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Jak dobře znáš svůj kraj – vlastivědná soutěž pro českotěšínské deváťáky

         Ve čtvrtek 15. února 2018 se v dopoledních hodinách se v aule naší školy konala vlastivědná soutěž pod názvem: Jak dobře znáš svůj kraj, která byla určena žákům 9. tříd českotěšínských základních škol.
       S nápadem uspořádat takovou soutěž přišel ředitel gymnázia RNDr. Tomáš Hudec a velmi brzy se vytvořil realizační tým ve složení: PhDr. Alena Hasáková, PaedDr. Jiří Pavelka a Mgr. Václav Labaj. Patronát nad soutěží převzal českotěšínský starosta Ing. Vít Slováček. A tak bylo rozhodnuto, že budou osloveny všechny české základní školy ve městě, které sestaví čtyřčlenná družstva, a že soutěž bude mít tři kola.
       Nakonec se jí zúčastnilo 8 družstev, když Základní škola Pod Zvonek postavila 3 družstva, Masarykova základní škola a Základní škola Hrabina po dvě družstva a Základní škola Kontešinec jedno družstvo.
      V prvním kole žáci odpovídali na 30 testových otázek z oblasti historie, zeměpisu a přírodopisu našeho regionu. Druhé kolo bylo poznávací – soutěžící měli uhádnout z 20 fotografií objekty, které se na území Těšínského Slezska nachází. Ve třetím kole pak měli za úkol, co nejrychleji sestavit jednoduchý elektrický obvod. Maximální počet dosažených bodů celé soutěže byl 74.
     A jak to nakonec dopadlo? Jestliže vítězné družstvo zvítězilo s naprostým přehledem, výsledky družstev na 2. a 3. místě byly velmi těsné, rozhodlo umístění v 1. kole.
      Tři vítězná družstva pak obdržela diplomy, knižní odměny a „ flešky“, ale ani ostatní družstva neodešla s prázdnou, poněvadž pro všechny soutěžící i pedagogický doprovod byly připraveny drobné dárky.
        V rámci soutěže nechyběla rovněž prohlídka školy, občerstvení a oběd.

        Výsledky soutěže


1. Družstvo č. 3 (KRTEČKOVA LOPATKA) – ZŠ Masarykova (Patrik Prymula, Dominik Smetana, Ondřej Bojko a Adam Jendrulek)  - 50 bodů

2. Družstvo č. 8 (ŽELEZNÍ KACÍŘI) – ZŠ Hrabina (Zuzana Recmanová, Andrea Macurová, Lucie Siudová a Lukáš Stařičný) – 33 bodů

3. Družstvo č. 7 (POHODÁŘI) – ZŠ Hrabina (Zuzana Krucinová, Pavla Sojková, Ivana Lacková a Vojtěch Kučera) – 33 bodů
 

      Všem úspěšným družstvům blahopřejeme.
      Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat Městu Český Těšín, Muzeu Těšínska, vedení, sekretariátu, kuchařkám a studentkám Septimy A našeho gymnázia za pomoc při realizaci této akce.

 

Foto: Ing. Jaroslav Ochodek a PaedDr. Jiří Pavelka

 

Mgr. Václav Labaj

Fotogalerie

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578