Poskytování informací

 

Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů