Imatrikulace - září 2014

Přivítání nových studentů gymnázia

Imtrikulace prvních ročníků – 1. PA a 1. A

Počátek letošního školního roku byl na našem gymnáziu již tradičně spojen s oficiálním přivítáním nových studentů, tedy s jejich imatrikulací. Ve čtvrtek 11. září 2014 se „služebně“ nejmladší studenti Primy A a 1. A sešli v aule za hojné účasti rodičů, pedagogů i hostů. V úvodu samozřejmě nechyběl kulturní program, který připravila Mgr. Iva Dluhošová. Přítomné hosty potěšili svými výkony Petr Zvěřina, student Septimy A, který přednesl báseň, s níž loni obsadil 2. místo v celostátní recitační soutěži, a komorní sbor dívek z maturitních tříd, jež při dvou písních doprovodila na klavír Magda Tyrlíková z Oktávy A. Po kulturním programu následovaly slavnostní proslovy ředitele školy RNDr. Tomáše Hudce, zástupce hlavního výboru Sdružení rodičů pana Slavomíra Mitrengy a starosty města Český Těšín Ing. Víta Slováčka.

Stužkování nových studentů pak proběhlo v režii třídních učitelů – Mgr. Richarda Moldrzyka, třídního učitele Primy A, a Mgr. Andrey Šteflové, třídní učitelky 1. A. Zástupci obou tříd přednesli za své spolužáky po každém stužkovacím ceremoniálu neotřele formulované sliby, které vždy celá třída svorně a jednohlasně potvrdila. Slavnostní shromáždění ukončila studentská hymna Gaudeamus igitur.

 

Slovem provázela a tyto řádky napsala

PhDr. Alena Hasáková

Foto: Ing. Jaroslav Ochodek

 

Fotogalerie

Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014 Imatrikulace - září 2014

Zpět na aktuality