• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

II. ročník vlastivědné soutěže Jak dobře znáš svůj kraj

Ve středu 27. února 2019 v dopoledních hodinách se v aule naší školy konal II. ročník vlastivědné soutěže „Jak dobře znáš svůj kraj“, která je určena žákům 9. tříd českotěšínských základních škol.

Patronát nad soutěží převzala českotěšínská starostka Mgr. Gabriela Hřebačková. Nakonec se jí zúčastnilo 6 družstev ze čtyř českotěšínských základních škol.

V prvním kole žáci odpovídali na 30 testových otázek z oblasti historie, zeměpisu a přírodopisu našeho regionu a poté měli co nejrychleji sestavit jednoduchý elektrický rozvod. Druhé kolo bylo poznávací – soutěžící měli uhádnout z 20 fotografií objekty, které se na území Těšínského Slezska nachází.

Všechna zúčastněná družstva obdržela upomínkové předměty, tři vítězné čtveřice pak obdržely diplomy, knižní odměny a „ flešky“. Ceny a upomínkové předměty poskytlo Město Český Těšín, Muzeum Těšínska a Gymnázium Josefa Božka. V rámci soutěže nechyběla rovněž prohlídka školy, občerstvení a oběd.

Výsledky


1. Družstvo č. 3 – ZŠ Masarykova (Julie Bukovanská, Aneta Římanková, Elisabeth Adámková a Dominik Malyjurek)  - 22,5 bodu

2. Družstvo č. 4 – ZŠ Hrabina (Lukáš Gál, Patrik Postuwka, Sebastian Miksch a Arian Mustafa) – 21,5 bodu

3. Družstvo č. 5 – ZŠ Masarykova (Adam Opiol, Martin Černý, Jan Hrabovský a Eliška Niemczyková) – 21 bodů
 

      Všem úspěšným družstvům blahopřejeme.


Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat svým kolegům: Mgr. Daniele Kölnerové, Mgr. Janě Lukešové, Ing. Jaroslavu Ochodkovi a PaedDr. Jiřímu Pavelkovi, kuchařkám a žákům 1. A (Kateřině Jasinkové, Wiktorii Samek, Radku Kufovi a René Lukovi) za pomoc při realizaci této akce.

Foto: Ing. Jaroslav Ochodek a PaedDr. Jiří Pavelka

 

 

 

Mgr. Václav Labaj

Fotogalerie

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578