Hudebně-literární exkurze

1. A putovala po stopách místního rodáka

Dne 9. 5. 2017 nám bylo umožněno navštívit Muzeum Jiřího Třanovského, a tak jsme      po vzoru J. A. Komenského, vrstevníka J. Třanovského, vyrazili ze školních lavic a šli si informace „osahat“.

Expozicí nás provázel Mgr. T. Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Po vyslechnutí zajímavého výkladu o J. Třanovském jsme zhlédli dokument       o životě tohoto významného spisovatele, hudebního skladatele, básníka, kazatele a těšínského rodáka, jehož 380. výročí úmrtí si v těchto dnech připomínáme. Poté následovala prohlídka výstavy pojednávající o jeho životě, díle a významu. Zájemci si mohli také zahrát na místním harmoniu.

Naše exkurze pak pokračovala návštěvou třanovické knihovny, ve které jsme se dozvěděli poutavé informace o Třanovicích, rodišti předků J. Třanovského. S minulostí i současností vesnice nás seznámila L.Tyrlíková, pracovnice místní knihovny. Veškeré nově nabyté znalosti jsme si prověřili prostřednictvím hry, za kterou jsme dokonce obdrželi sladkou odměnou.

Děkujeme manželům Tyrlíkovým za úžasné a zajímavé dopoledne!

 

V. Laššáková, žákyně 1. A

Fotogalerie

Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze Hudebně-literární exkurze

Zpět na aktuality