Gymnázium se loučí s bývalou ředitelkou PaedDr. Hanou Bijokovou

Paní PaedDr. Hana Bijoková se narodila 21. listopadu 1936. Na naší škole
absolvovala v roce 1954 a po vysokoškolském studiu zde v roce 1958
nastoupila jako učitelka anglického a ruského jazyka a hudební výchovy.
Byla třídní učitelkou tří tříd, z nichž první dovedla k maturitě v roce 1962.
V letech 1974–1990 působila jako ředitelka naší školy. 

Na gymnáziu pracovala i po svém odchodu do důchodu, a to až
do roku 2001.

 

 

 

 

  

  

 

    Všichni, kdo ji znali, vědí, že byla člověkem,
    který svou práci miloval a který škole
    obětoval převážnou část svého volného
    času. Byla přísnou a náročnou učitelkou
    a ředitelkou, ale na druhé straně ke svým
    studentům i kolegům člověkem empatickým
    a laskavým, člověkem s velkým srdcem.

 

 

 

 

 

Navždy zůstane zapsána ve vzpomínkách mnoha našich absolventů a kolegů.

 

PhDr. Alena Hasáková
Mgr. Václav Labaj

Zpět na aktuality