Harmonogram vyklizení šatních skříněk.

Harmonogram vyklizení šatních skříněk.

Harmonogram vyklizení šatních skříněk.
Na základě žádosti rodičů budou v konkrétních termínech přístupny šatny z důvodu vyklizení šatních skříněk.
Podle počtu zamčených skříněk jednotlivých tříd stanovuji harmonogram na jejich vyklizení. U žáků nižšího gymnázia doporučuji, aby si pro věci svých dětí přišli rodiče. V rámci vyklizení je nutné dodržovat následující pravidla:
1. Vstup do školy je třeba ohlásit na sekretariátu ( komunikátor u vchodu), kde oznámíte jméno studenta a číslo skříňky.
2. Do školy vstupujte s rouškou a u vchodu si dezinfikujte ruce.
3. Běžte přímo do šaten a zpět, nepohybujte se v dalších prostorách školy.
4. Vyklizení proveďte nejlépe do 14.00 hodin. Pokud to nelze, v pozdějších hodinách Vám otevřou uklízečky.
5. Harmonogram dodržte, aby nedocházelo k příliš velké kumulaci osob.
6. Na závěr uvidíme, kolik zbylo zavřených skříněk a přidáme možnost pro ty, kteří to nestihli. Nevyzvednuté věci budou uschovány ve škole.
Harmonogram:
pondělí, úterý 4.5.2020, 5.5.2020 třídy 1.p prima, 2.p sekunda
středa, čtvrtek 6.5.2020, 7.5.2020 třída 3.p tercie, 4.p kvarta
pondělí, úterý 11.5.2020, 12.5.2020 třídy 5.p kvinta, 1.A
středa, čtvrtek 13.5.2020, 14.5.2020 třídy 6.p sexta,
7.p septima, 3.A
pátek, pondělí 15.5.2020, 18.5.2020 třída 2.A
Studenti maturitních ročníků si vyklidí skříňky v rámci konzultací k maturitě.

Harmonogram se může v závislosti na případných opatřeních vlády změnit.
T.Hudec, ř.š.

 

Zpět na aktuality